پیش‌بینی اضلاع مدل سه‌گانه خانواده ایرانی (احساس ما بودن- مرز منعطف- پیوستن) بر اساس سن ازدواج، طول مدت ازدواج، تنظیم شناختی هیجان و سبک‌های دلبستگی همسران

زهره حاجی زاده خنامانی؛ مونا چراغی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 18، شماره 3، آذر 1401، صفحه 515-533

https://doi.org/10.48308/JFR.18.3.515

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ‌خانواده و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در خودانگارۀ دانش‌آموزان دختر مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی

مرضیه بابایی حیدرآبادی؛ پریا لطفی؛ زهرا بارورز کوچه قلعه؛ پریسا صاحب الزمانی؛ مسلم اکبری

دوره 18، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 777-792

https://doi.org/10.48308/JFR.18.4.777