راهنمای نویسندگان

  راهنمای نویسندگان

فصلنامه خانواده ­پژوهی فصلنامه­ ای علمی و چندرشته­ ای است که با هدف ارایه نتایج مطالعات و پژوهش­های علمی، فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعـات، تـرویـج مباحثات علمی بین پژوهشگـران و محققان حوزه­ هـای مختلف علمی: روانشناسی، جامعه­ شناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، حقوق، روانپزشکی، پزشکی اجتماعی، بهداشت اجتماعی، تعلیم و تربیت، دین، تاریخ، فرهنگ، ارتباطات و ... منتشر می­شود. این فصلنامه در گستره مسایل خانواده، در دو سطح بنیادی و بکار بسته، مقاله می­ پذیرد. فصلنامه خانواده ­پژوهی به زبان فارسی و همراه با چکیده انگلیسی منتشر می­ شود.

نوع مقالات مورد پذیرش:

 • تحلیل علمی با هدف ارایه مفاهیم و الگوهای جدید
 • نقد علمی مقالات منتشر شده در فصلنامه (در قالب نامه به سردبیر)
 • گزارش یک پژوهش علمی
 • گزارش کوتاه علمی
 • مطالعه موردی

 ساختار مقاله بایستی به شرح زیر تنظیم و ارسال گردد:

 • اندازه عنوان فارسی با فونت بی نازنین ۱۴ و عنوان انگلیسی با فونت تایمز نیو رومن ۱۲ نوشته شود. اندازه چکیده فونت ۱۰، اندازه متن۱۱/۵ (یازده و نیم)، فاصله بین خطوط ۰/۹۸ (نود و هشت صدم) باشد. عنوان جداول با ۹/۵ (نه و نیم) و داخل متن جداول با ۸/۵ (هشت و نیم) نوشته شوند. کل مطالب با فونت بی نازنین نوشته شود.
 • حجم مقاله از  ۷۰۰۰ کلمه بیشتر نباشد.
 • عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی): عنوان باید کوتاه و گویا باشد.
 • مشخصات نویسنده: نام، نام خانوادگی و مرتبه علمی و وابستگی سازمانی پژوهشگر/ پژوهشگران (فارسی و انگلیسی)
 • چکیده (فارسی و انگلیسی): چکیده فارسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه) و چکیده انگلیسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه) با هم منطبق باشند.
 • کلید واژه ­ها (فارسی و انگلیسی): از میان واژه­ های اصلی مقاله، بین ۳ تا ۵ واژه مشخص شوند.
 • مقدمه: بیان مساله، هدف و تبیین ضرورت انجام تحقیق.
 • روش: جامعه آماری، روش نمونه­ برداری، گروه نمونه، ابزار(های) پژوهش، فرایند اجرای پژوهش و روش تحلیل داده ­ها.
 • یافته­ ها: یافته­ های حاصل از روش­های آماری، جدول­ ها (شماره و عنوان در بالای آن(و نمودارها (شماره و عنوان در زیر آن). کلیه جدول­ ها و نمودارها باید به زبان فارسی تهیه شوند.
 • بحث و تفسیر: نتیجه­ گیری، مقایسه یافته­ های پژوهشی با پیشینه پژوهش و تبیین آن­ها؛
 • پی نوشت­ ها:  توصیف­ ها، توضیحات، معادل لاتین اصطلاحات و اسامی در آخر مقاله قبل از منابع آورده شوند. کلیه نویسندگان منابع داخل متن چه ایرانی و چه غیر ایرانی باید به صورت superscript شماره خورده و در قسمت پی­ نوشت­ ها با حروف انگلیسی نوشته شوند. توجه فرمایید که هر منبع چه یک نویسنده داشته باشد و چه چندین نویسنده، فقط یک شماره در انتهای نام آخرین نویسنده قرار می­ گیرد؛ مانند (برزونسکی، سیسیچ، دوریز و سوننس۱، ۲۰۱۱). بنابراین لطفاً از دادن شماره به تک تک نویسندگان خودداری فرمایید.
 • منابع (شامل منابع فارسی و لاتین): در قسمت منابع، کلیه منابع فارسی باید هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی و در قسمت منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبا و با دقت از روی راهنمای منابع نوشته شوند. 
 • درج شناسه doi مقاله، هنگام ارجاع به مقالات فصلنامه خانواده پژوهی الزامی است.
 • چنانچه مقاله دارای حامی مالی یا معنوی است، درج نام حامی در پایان مقاله و بیان قدردانی الزامی است.

توجه: برای تبدیل منابع فارسی به انگلیسی، لطفاً شخصاً اقدام به ترجمه نفرمایید. اگر به اصل منابع مراجعه کنید عموماً سایت انگلیسی آنها معادل انگلیسی منبع را به صورت کاملاً قابل بازیابی ارائه می کند.
منابع مورد استفاده در مقالاتی که به فصلنامه خانواده پژوهی ارسال می گردند، می باید دست اول بوده و هم در متن و هم در انتهای مقاله بر اساس دستورالعمل APA آورده شوند. تنظیم منابع، مطابق الگوی راهنمای APA به شرح زیر که در مقالات چاپ شده فصلنامه نیز اعمال شده است، انجام شود:

 • کتاب: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). عنوان کتاب، شماره جلد، (نام و نام­ خانوادگی مترجم)، نوبت چاپ، محل انتشار: انتشارات.
 • مقاله: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره، صفحات.
 • پایان­ نامه: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). عنوان پایان­ نامه، پایان­ نامه کارشناسی ارشد / دکترا، رشته، دانشگاه.
 • گزارش: نام سازمان (سال انتشار). «نام گزارش»
 • اینترنت: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.

 کلیه منابع فارسی ذکر شده در انتهای مقاله باید هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی آورده شوند. به منظور سهولت دستیابی، شیوه نگارش منابع به زبان انگلیسی در ادامه شرح داده می شود:

Books

 • English:

Burack, J. A., Hodapp, R. M., & Zigler, E. (۱۹۹۸). Handbook of mental retardation and development. New York, NY: Cambridge University Press.

Fraley, R. C., Phillips, R. L. (۲۰۰۹). Self-report measures of adult attachment in clinical practice. In J. H., Obegi, E., Berant (Eds), Attachment theory and Research in clinical work with adults. (pp. ۱۵۳-۱۸۰). New York: Guilford Press.

 • Persian /Arabic:

Giddens, A. (۱۹۹۰). The Consequences of Modernity (M. Salasi, Trans.). Tehran: Markaz Publication.

Azadarmaki, T. (۲۰۰۷). [The Sociology of Iranian Family]. Tehran: SAMT Publication [in Persian].

 

Papers

 • English:

Ravitz, P., Maunder, R., Hunter, J., Sthankiya, B., & Lancee, w. (۲۰۱۰). Adult attachment measures: A ۲۵-year review. Journal of Psychosomatic Research, ۶۹(۴) ۴۱۹-۴۳۲.

 • Persian /Arabic:

Mokhtari, A., Allahyari, A., & Rasoolzadeh Tabatabaie, K. (۲۰۰۱). [Investigating the relationship between religion orientations with tension in university students]. Journal of Psychology, ۱۷(۳) ۵۶-۶۷ [in Persian].

 

Dissertations

 • English:

Hidangmayum, N. (۲۰۱۰). Parenting stress of normal and mentally challenged children. Master thesis, Clinical Psychology Department, Harvard University.

 • Persian /Arabic:

Salavati, S. (۲۰۱۵). Reaction to The Infidelity and the role of attachment style. Master thesis, Family Research Institute, Shahid Beheshti University [in Persian].

 

Reports

 • English:

Online Report

American Psychological Association. (۲۰۱۳). ۲۰۱۲ annual report of the American Psychological Association. Retrieved from http://www.apa.org/pubs/info/reports/۲۰۱۲-report.pdf

Hard Copy Report

National Association of Social Workers. (۲۰۱۲). ۲۰۱۱–۲۰۱۲ annual report. Washington, DC: Author.

 • Persian /Arabic:

Online Report

Iran Alzheimer’s Association. (۲۰۱۴). Iran Alzheimer’s Association Brief Function in ۲۰۱۴ [in Persian]. Retrieved from http://www.iranalz.ir/performanceRep.aspx

Hard Copy Report

Iranian Scientific Associations Committee. (۲۰۱۰). Journals of Iranian Scientific Associations. Tehran: Iranian Scientific Associations Committee [in Persian].

 

فایل های اصلی

فایل اول: این فایل شامل کل متن مقاله بدون نام  نویسندگان و دانشگاه یا سازمانی که منتسب به آن هستند می باشد.

فایل دوم: فرم نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله در مجله خانواده پژوهی را که توسط کلیه نویسندگان به امضاء رسیده است، اسکن کرده و به عنوان فایل اصلی دوم ارسال فرمایید. فایل مربوطه از اینجا  قابل دانلود می باشد.

فایل سوم: فرم صفحه عنوان را که شامل عنوان مقاله و نام و مشخصات کلیه نویسندگان می باشد می توانید از اینجا  دانلود نمایید.

فایل ضمیمه که از طریق لینک اضافه کردن فایل های مکمل ارسال می شود، شامل اطلاعات اضافه ای است که نویسنده مایل است ارسال نماید.

 

چک لیست تهیه مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

 • این مقاله قبلا چاپ نشده و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ نیست. درغیر این صورت توضیحی برای آن در قسمت نامه نویسنده ضمیمه است.  £
 • فایل ارسال مقاله در قالبWord  است.
 • حتی المقدور لینک مراجع در متن ارائه شده است. و URLs آماده کلیک کردن است 
 • فاصله کلمات در متن مقاله تک فاصله ای است ، فونت ۱۱/۵ در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب و نه در انتها می باشد.
 • متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری گفته شده در این راهنما است. 
 • دستورالعمل های لازم برای داوری محرمانه از جمله ارسال نسخه داوری بدون نام رعایت شده است.

 

ارسال مقاله پس از انجام اصلاحات

 لطفا به هنگام ارسال مقاله اصلاح شده نکات زیر حتماً رعایت شوند:

 1. فایل مقاله با نامه اصلاحات شروع شود (نامه اصلاحات نامه­ای است که در آن کلیه مواردی که داوران از نویسندگان خواسته اند به ترتیب قید می شود و در هر مورد در صورتی که نویسنده آن را اصلاح کرده باشد، عبارت "اصلاح شد" را جلوی کامنت داوران می نویسد و در صورت مخالفت با نظر داور و یا پاسخ به سوال داور، نظر خود را جلوی کامنت می نویسد).
 2. تمامی موارد اصلاح، حذف، یا تغییر کرده باید به نحوی در متن مقاله مشخص شوند (های لایت کردن، رنگی کردن، خط کشیدن زیر موارد).
 3. فایل مورد نظر فاقد نام نویسنده/ نویسندگان باشد.
 4. نامه اصلاحات و متن مقاله همگی در یک فایل word آورده شوند زیرا تنها یک فایل برای داوری نهایی ارسال می شود (فایل های PDF و زیپ شده قابل ارسال برای داوری نیستند).

 

قابل توجه نویسندگان محترم فصلنامه خانواده پژوهی:

جهت بررسی اولیه کلیه مقالات مبلغ 150.000 تومان و جهت انتشار مقالات پذیرفته شده مبلغ 500.000 تومان دریافت می شود.

تماس با دفتر مجله (29905327)

 روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۹ الی ۱۵

فایل تعهد نامه

فرم تعارض منافع