فصلنامه خانواده ­پژوهی با همکاری قطب علمی خانواده و انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان از سال 1384 به صورت منظم منتشر می شود.

فصلنامه خانواده پژوهی، فصلنامه ­ای علمی- پژوهشی و بین رشته ­ای به زبان فارسی است که با هدف ارایه نتایج مطالعات و پژوهش ­های علمی، فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعـات، تـرویـج مباحثات علمی بین پژوهشگـران و محققان حوزه­ هـای مختلف علمی: روانشناسی، جامعه شناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، حقوق، روانپزشکی، پزشکی اجتماعی، بهداشت، تعلیم و تربیت، دین، تاریخ، فرهنگ و ارتباطات منتشر می شود. این فصلنامه در گستره مسایل خانواده و در دو سطح بنیادی و کاربردی، مقاله می ­پذیرد. 

فراخوان ارسال مقاله:

کرونا و پیامدهای ناشی از آن بر روابط عاطفی ما چه تاثیری گذاشته است؟ ما به عنوان همسر، فرزند و والد چه جنبه ها و تغییراتی را تجربه کرده ایم؟ کدام ساحت از روابط بین فردی مان را بهتر و بیشتر شناختیم؟ کرونا بیشتر تهدید بود یا فرصت؟ فرصتی فراهم کرد برای معاشرت، صمیمیت و درک متقابل یا تنش ها و ناآرامی ها را به واسطه افزایش حضور در فضای خانه تشدید کرد؟ و شاید پیچیدگی های روابط بین فردی و خصوصا روابط عاطفی را بیشتر معلوم و اهمیت توجه به ساخت و کارکرد نهاد خانواده را نمایان تر ساخت.

مسائلی اینچنین در کنار شرایط فوق العاده و غیرقابل پیش بینی ناشی از قرنطینه، مسائل اقتصادی پیش آمده و تاثیر آن در حقوق و تکالیف زوجین و همچنین نقش و تکلیف حاکمیت در حمایت از خانواده، فصلنامه خانواده پژوهی را بر آن داشت تا از پژوهشگران حوزه خانواده دعوت به عمل آورد، نتایج تاملات خود را در قالب مقالات علمی مرتبط با حوزه خانواده و تاثیرات کرونا بر آن، به این فصلنامه ارسال نمایند.

فصلنامه خانواده پژوهی با تسریع در فرآیند داوری این مقالات، نسبت به انتشار آنها با اولویت بالا اقدام خواهد نمود.

 

فصلنامه خانواده پژوهی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPEمی‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

فصلنامه خانواده پژوهی، تحت قانون بین المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC عمل می کند.

از نویسندگان محترم تقاضا می شود جهت اطلاع از مبالغ پرداختی، تکمیل فرم ها و ساعات پاسخگویی به قسمت راهنمای نویسندگان فصلنامه خانواده پژوهی مراجعه بفرمایند.

 

عضویت فصلنامه خانواده پژوهی در شبکه های اجتماعی علمی:

ابر واژگان

نشریات مرتبط