دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 75، 1402، صفحه 385-567 
ملاحظات رویکرد بی‌طرفی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ایران و فرانسه

صفحه 385-398

10.48308/jfr.19.3.385

سید مصطفی محقق داماد؛ مهرانگیز شاهمرادی زواره؛ اسدالله یاوری؛ غلامعلی سیفی