دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 74، 1402، صفحه 197-375 
تجربۀ زیستۀ زنان از پدیدۀ ازدواج زودهنگام: یک بررسی کیفی

صفحه 197-215

10.48308/JFR.19.2.197

علی اکبر مجدی؛ مهدی کرمانی؛ زهرا برادران کاشانی؛ فاطمه خدمتی بقمچ


تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی روان‌شناختی شکوفایی بر بخشش در مادران دانش‌آموزان کم‌شنوا

صفحه 255-270

10.48308/JFR.19.2.255

سیدحسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر