اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

منشور اخلاقی

تمامی دست اندرکاران فصلنامه خانواده پژوهی از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، و مدیر مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق این مهم را بکار خواهند بست:

1-    حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران به­طورکلی محرمانه باقی می­ماند و به جز هیئت تحریریه و مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.

2-    داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم گیری در مورد کفایت علمی مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به ویژگی­های فردی، قومی، نژادی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی بوده و کلیه ی مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع داده می­شود.

3-    رعایت قوانین بین المللی سرقت ادبی: این مجله تنها مقالاتی را جهت ارسال به داوری پذیرش می نماید که ماحصل پژوهش اصیل فردی و یا گروهی نویسندگان آن باشد و هرگونه سرقت علمی را مذموم می­شمارد. این دسته از مقالات بایگانی شده و نویسندگان آن در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و فصلنامه از پذیرش سایر مقالات آن نویسندگان نیز خودداری خواهد کرد. این مجله همچنین از نرم افزارهای موجود تشخیص سرقت ادبی و یا بازنویسی- مشابه­یاب متون-  استفاده می نماید.

4-    رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه ی دقیق مشخصات نویسندگان، کلیه­ی حقوق معنوی آن ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایر مجلات/ افراد ممانعت بعمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت. نویسنده اثر با توجه به حق کپی رایت می تواند مقالات خود را دانلود، استفاده مجدد، توزیع و / یا نسخه نهایی مقالات را کپی نماید. استفاده از این مقالات صرفا با درج منبع و ارجاع قانونی است. نویسندگان یک مقاله مالکان اثر تلقی می شوند و دارای حق کپی رایت هستند.

 

سرقت ادبی

این مجله تنها مقالاتی را جهت ارسال به داوری پذیرش می نماید که ماحصل پژوهش اصیل فردی و یا گروهی نویسندگان آن باشد و هرگونه سرقت علمی را مذموم می­شمارد. این دسته از مقالات بایگانی شده و نویسندگان آن در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و فصلنامه از پذیرش سایر مقالات آن نویسندگان نیز خودداری خواهد کرد. این مجله همچنین از نرم افزارهای موجود تشخیص سرقت ادبی و بازنویسی- مشابه ­یاب متون-  استفاده می نماید.

 

کپی رایت و قوانین نشر

رعایت قوانین COPE

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» و «همیاب» استفاده می‌کند. 

فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی از کلیه قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می‌کند و تمامی قوانین را در نشریه پیاده سازی می‌کند.

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار COPE  از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی می نماید".

حق نشر کلیه محتوای منتشر شده در فصلنامه خانواده پژوهی، متعلق به این مجله می باشد و امکان دسترسی آزادانه به همه این محتوا تحت لیسانس CC BY فراهم است.

 

حقوق خوانندگان:

خوانندگان می توانند از مقالات چاپ شده در این مجله بر اساس مجوز نشر مربوطه (CC BY) به عنوان شخص سوم استفاده کنند. همچنین می باید حقوق ثبت اختراع، علائم تجاری و سایر حقوق مالکیت معنوی (من جمله داده های تحقیقاتی) را رعایت کرده و نسبت به مطالب منتشر شده اعتبار درخوری قائل شوند.

 

حقوق نویسندگان:

نویسندگان می توانند مقاله چاپ شده خود در این مجله را بر اساس مجوز نشر مربوطه (CC BY) به کار ببرند؛ به این معنی که می توانند از مقالات خود برای تدریس در کلاس (ارائه مقاله به صورت کاغذی یا الکترونیکی) استفاده کنند. برای همکاران شناخته شده خود که می خواهند از مقاله استفاده شخصی کرده و یا در تز یا پایان نامه خود مورد استفاده قرار دهند، نسخه ای (من جمله از طریق ایمیل) ارسال کنند. نویسندگان می توانند در کارهای تلفیقی آینده خود از مقاله فعلی و نتایج آن استفاده کنند؛ آن را به صورت کتابی بسط دهند؛ برای آماده سازی کارهای استخراجی دیگر خود آن را به کار برند؛ و در سایر کارهای خود بخش ها یا گزیده ای از مقاله را استفاده کنند.

 

حقوق مجله:

مجله می تواند از نویسندگان بخواهد شرح دهند که مقاله ارسالی آنان قبل چاپ نشده است (مگر این که به صورت چکیده، بخشی از سخنرانی و یا پایان نامه دانشگاهی چاپ شده باشد)، همچنین در حال حاضر برای چاپ در جای دیگری تحت بررسی نیست؛ و در صورت پذیرش مقاله در این مجله، آن را بدون رضایت کتبی صاحب حق نشر (فصلنامه خانواده پژوهی)، به شکل فعلی در هیچ مجله دیگر حتی صرفاً به صورت الکترونیکی، چه به زبان فارسی یا هر زبان دیگری چاپ نخواهند کرد.

در صورت وقوع هر گونه تخلفی، فصلنامه خانواده پژوهی حق شکایت قانونی را برای خود محفوظ می دارد.