مقایسه حمایت تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان پسر تک‌والد و دووالد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه حمایت تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان پسر تک‌والد و دووالد بود. طرح پژوهش علّی‌مقایسه‌ای و جامعة آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان پسر دورة متوسطه اول و دوم شهر اردبیل بود که از بین دانش‌آموزان تعداد 150 نفر (75 نفر از دانش‌آموزان تک‌والد و 75 نفر از دانش‌آموزان دووالد) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. سپس به پرسش‌نامه‌های حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (2005)، راهبردهای خودتنظیمی عاطفی مارس (1988)، شایستگی اجتماعی برمستر و همکاران (1998) پاسخ دادند. یافته‌ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری ﺗﺠﺰﯾﻪ‌وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. نتایج نشان داد که میزان حمایت تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان پسر دووالد بیشتر از دانش‌آموزان پسر تک‌والد است. نتایج تلویحاً نشان می‌دهند توجه به انواع حمایت‌های تحصیلی و طراحی و اجرای مداخله‌های آموزشی در جهت بهبود خودتنظیمی هیجانی و شایستگی اجتماعی می‌تواند به بهبود عملکرد دانش‌آموزان تک‌والد کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Academic Support, Emotional Self-Regulation and Social Competence in Single-Parent and Two-Parent Male Students

نویسندگان [English]

  • abolfazl javaheri mighanlo 1
  • Rana Jalili Khayavi 2
  • Ahmadreza kiani chelmardi 3
  • Shabnam mousavi 4
1 M.A. in Education Psychology, Faculty of Education and Psychology, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran.
2 M.A. in in human resource development, Faculty of Education and Psychology, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran.
3 Associate Professor of Counseling Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
4 M.A. in Educational Management, Faculty of Education and Psychology, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to compare academic support, emotional self-regulation and social competence in single-parent and two-parent male students. The design of the research was comparative causal research and the statistical population was all male students of the first and second secondary school in Ardabil City, of which 150 students (75 single-parent students and 75 two-parent students were selected by multi-stage cluster sampling method. Then they answered Sands and Plunkett's (2005) academic support questionnaires, March's (1988) emotional self-regulation strategies, Burmester et al.'s (1998) social competence questionnaires. The findings were analyzed by multivariate analysis of variance. The results showed that the amount of academic support, emotional self-regulation, and social competence of two-parent male students is higher than that of single-parent male students. The results implicitly show that paying attention to various types of academic support and designing and implementing educational interventions to improve emotional self-regulation and social competence can help improve the performance of single-parent students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Support
  • Emotional Self-Regulation
  • Social Competence
  • Single Parent
  • Two Parents
اعتصامی‌نصر، ن. (1397).  مقایسه طرحواره‌های ناکارآمد و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در دانش‌آموزان عادی و تک‌والدی، فصلنامه پژوهش‌های بالینی ایران. 1 (1)، 88-90.
امینی، ع.، خدادادی، ک.، زکی‌یی، ع.، حسین‌زاده، ا. (1392). مقایسه افسردگی، استرس، اضطراب، کمرویی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر تک والد و دووالد، تحقیقات مدیریت آموزشی، 4 (16)، ۵۷ـ66.
حاجی‌حسنی، ص.، صالحی، م.، امامی، س. (1391). مقایسه اختلالات رفتاری دانش‌آموزان پسرتک‌والد -مادر وتک‌والد –پدر و خانواده عادی دوره ابتدایی، فصلنامه علمی‌پژوهشی خانواده و پژوهش، ۹(۳)، 121-138.
حسینی، م. و سامانی، س. (1391). ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 8(3)، 305-317.
رحمانی، ب. (1397). بررسی رابطه مهارت سیاسی با عملکرد شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی شایستگی اجتماعی در شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اصفهان (خوراسگان).
دارابی، ن.، سلطانی‌زاده، م.، رضایی دهنوی، ص. (1401). مقایسه کنش اجرایی، حافظه فعال و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای خانواده هسته‌ای و تک‌والد، فصلنامه سلامت روان کودک، ۹(۱)، 176-191.
زارع، م. و براتعلی، م. (1400). تأثیر استراتژی‌های یاددهی‌یادگیری مغزمحور (B. B. L) بر یادگیری درس ریاضی و علوم دانش‌آموزان پایه اول دبستان شهر اصفهان، پژوهش در آموزش علوم ابتدایی، 3(5)، 19-28.
سامانی، س. و جعفری، م. (1390). بررسی کفایت شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس حمایت تحصیلی (نسخه‌ فارسی). مجله‌ مطالعات آموزش و یادگیری، 3(1)، 47-60.
شیخ‌الاسلامی، ع. و کریمیان‌پور، غ. (1397). پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی‌اجتماعی کلاس، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(10)، 95-111.
شیخ‌الاسلامی، ع. (1401). پیش‏‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌‏آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپنداره‌ تحصیلی، پژوهش در نظام‌های آموزشی، 16(57)، 51-61.
صالحی مورکانی، ب. (1385). بررسی و مقایسه راهبردهای خودتنظیمی عاطفی در بین دانشجویان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی با دانشجویان عادی شهر اصفهان، پایان‌نامه چاپ‌نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
صالحی، م.، امامی‌پور، س.،  حاجی حسنی، ص. (1392). مقایسه اختلال رفتاری و خودپنداره دانش‌آموزان پسر خانواده‌های تک‌والد و خانواده های عادی دوره ابتدایی. تحقیقات روان‌شناختی، 5(20)، 92-106.
عزیزی، م. (1400). مقایسه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رابطه والدفرزندی در دانش‌آموزان تک‌والد و عادی، مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی (مؤسسه آموزش عالی نگاره)، 14(32)، 183-196.
فخرالدینی، ح.، کمال‌جو، ع.، افشارپور، ش. (1401). تأثیر آموزش خودتنظیمی عاطفی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری، اولین کنفرانس ملی تازه‌های روان‌شناسی تکاملی و تربیتی، بندرعباس.
کاشانی، ف.، صدوقی، م.، کیانی، م. (1400). رابطه حمایت معلم ادراک‌شده و عملکرد تحصیلی درس ریاضی: نقش میانجیگر انگیزه درونی، اضطراب و خودکارآمدی ریاضی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 17(3)، 153-175.
معتمدی شارک، ف.، غباری بناب، ب.، ربیعی، ع. (1395). مشکلات رفتاری دانش‌آموزان خانواده‌های تک‌والدی و دووالدی از دیدگاه معلمان آن‌ها، سلامت روان کودک (روان کودک)، 3(2)، 87-96.
نصیری، ع.، شریفی، ط.، غضنفری، ا.، چرامی، م. (1401). مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و خودتنظیم هیجانی مربیان پیش‌دبستانی، فصلنامة علمی‌پژوهشی روان‌شناسی کاربردی، 16(4)، ۱۶۱ـ183.
یحیی‌زاده، ح. و حامد، م. (1394). مسائل فرزندان طلاق در ایران و مداخلات مربوطه: فراتحلیل مقالات موجود، مطالعات زن و خانواده، 3(2)، 91-120.