تعارض کار- خانواده و مکانیسم‌های دفاعی در زنان نابارور و بارور شاغل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

2 دانشگاه خیام

چکیده

از ناباروری به‌عنوان یک تجربه درماندگی یاد می­شود که سلامت روان عمومی زنان را دچار مشکل می­کند. نظریه روانکاوی ناباروری را یک پاسخ دفاعی به دوسوگرایی مرتبط با مادرگری و اهداف فردی می­داند. پژوهش پیش رو با هدف بررسی قدرت تمایزگذاری دو متغیر تعارض کار- خانواده و مکانیسم­های دفاعی در گروه زنان بارور و نابارور شاغل انجام شد. به منظور بررسی مسئله، دو پرسش‌نامه تعارض کار- خانواده و پرسش‌نامه سبک­های دفاعی (DSQ) بر 47 نفر (%8/52) زنان نابارور مراجعه‌کننده به کلینیک ناباروری و 42 نفر (%2/47) زنان بدون مشکل باروری اجرا شد. 
نتایج اجرای تحلیل تابع تشخیص نشان داد که  7/67 درصد از گروه مورد بررسی بر اساس متغیرهای انتخاب‌شده قابل تمایز هستند (05/0>p، 14/10=2X، 85/0= Wilks’ Lambda). نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از آن است که زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور تعارض­های بیشتری در زمینه کار و نقش­های زنانه دارند و در مقایسه با زنان بارور کمتر از مکانیسم­های دفاعی رشدیافته استفاده می­کنند. از دیدگاه روانکاوی می­توان این نتیجه را به صورت سرکوب روان‌شناختی باروری تبیین کرد. عدم تحمل دوسوگرایی و تعارض بین اهداف و آرزوهای شغلی و مادرگری می­تواند بر باروری اثر سرکوب‌کننده داشته باشد.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family- Work Conflicts and Defensive Mechanisms in Infertile and Fertile Working Women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahamat Dehsorkh 1
  • Elham Najar Shahri 2
1 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of humanities, Khayyam University, Mashhad, Iran.
2 B.A. in Psychology, Khayyam University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

According to the academic literature,
infertility is a feeling of helplessness that
affects the general Psychological health in
women. Psychoanalytic theories believe
that infertility is a defensive response to
ambivalent feelings about maternity and
individual goals. This research aims to
investigate the discriminating power of
work family conflicts questionnaire and
Defensive Styles Questionnaire (DSQ) in
infertile and fertile women.
Work family conflicts questionnaire and
DSQ, were administered on a sample of
47 working infertile women (52.8%) in
Novin infertility clinic and 42 (47.2%)
fertile women. Discriminant function
analysis result showed that 67.7% of
samples can be differentiated according
these two variables (Wilks’ Lambda=
0.85, X2= 10.14, p<0.05). Results showed
that infertile women, compared to fertile
ones have more conflicts and more defensive
mechanisms. According to psychoanalytic
theories these results can be
explained as psychological suppression of
fertility. Intolerance of ambivalence and
conflict between career goals and desires
for parenthood has a psychological
suppressing impact in fertility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • Defensive Mechanisms
  • Working Women
  • Work-Family Conflicts