تعارضات عمده نوجوانان ایرانی با والدین در پاندمی کووید 19

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسائل پرتعارض در روابط والد-نوجوان در پاندمی کووید ۱۹ انجام شد. نمونه پژوهش1590 نوجوان ساکن شهر تهران بودند که به صورت مجازی به چک‌لیست بازسازی‌شده مسائل تعارض‌آمیز والد-نوجوان (PACIC-R) پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که ۹۳/۹۷ درصد از نوجوانان حداقل در یکی از ۴۷ مسئله مطرح‌شده در PACIC-R با والدین خود اختلاف داشتند و ۳۰/۷۷ درصد از نوجوانان حداقل در یکی از این مسائل تعارض پر تکرار (یک یا چند بار در روز) با والدین خود داشتند. 
استفاده از رسانه (گوشی، اینترنت و بازهای اینترنتی و رایانه) تعارض عمده نوجوانان با والدین در بین ۱۳ حوزه تعارض‌آمیز بود و ۵۰ درصد از نوجوانان حداقل در طول یک ماه، یک یا چندبار در روز درباره این مسائل با والدینشان بحث می­کردند. همچنین اختلاف در حوزه‌های «رفتار والدین»، «مسائل انضباطی» و «مسائل تحصیلی» به ترتیب از بیشترین مسائل تعارض‌آمیز عمده نوجوانان با والدین بود. به طور کل در پژوهش حاضر به بررسی ۱۳ حوزه تعارض‌آمیز والد-نوجوان و نقش تفاوت‌های سنی و جنسیتی در این حوزه‌ها پرداخته شد. با توجه به فراوانی بالای تعارضات روزانه در روابط والد-نوجوان در پاندمی کووید ۱۹ و به دلیل عامل خطر تعارضات والد-نوجوان در حوزه استفاده از رسانه، در بروز آسیب‌های روان‌شناختی مانند وابستگی به اینترنت در نوجوانان باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Major Conflicts of Adolescents With Parents During the COVID-19 Pandemic in Iran

نویسندگان [English]

  • Iraj Mokhtarnai 1
  • Ali Zadeh Mohammadi 1
  • Leiliy panaghi 1
  • Mona Cheraghi 2
1 Family Research Institute of Shahid Beheshti University
2 Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to identify the major conflicts of parent-adolescent relationships during the COVID-19 pandemic. The sample consisted of 1590 adolescents living in Tehran who virtually answered the Revised Parent-Adolescent Conflict Checklist (PACIC-R). The results showed that 97.93% of adolescents disagreed with their parents on at least one of the 47 issues raised in
PACIC-R, and 77.30% of adolescents had a frequent conflict (once or several times per day) with their parents about at least one of these issues. Media use (phones, internet, gaming, and computer use) was the major conflict between parents and adolescents in 13 conflict domains, and 50% of adolescents argued with their parents about these issues at least once or several times per day during the COVID 19 Pandemic. Also, the areas of "parental behavior," "disciplinary issues," and "educational issues" were other major dimensions of parent adolescent conflict, respectively. In general, the present study examined 13 conflict dimensions of parent-adolescent and the role of age and gender differences in these dimensions.
Due to the high frequency of daily conflicts in parent-adolescent relationships in the Covid- 19 pandemic and the risk factor of parent-adolescent conflicts in the area of media use in the occurrence of psychological harms such as Internet dependence in adolescents should be
considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Major Conflict
  • Parent-Adolescent
  • COVID-19
  • Conflict Dimensions