دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

صیانت از حقوق مطلقه در خسارت طلاق تعسفی در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.48308/jfr.2024.234554.1693

مینا سالم پور؛ محمد روشن


بررسی نقش عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی انتخاب همسر در زوجین تازه ازدواج‌کرده یا در شرف ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.48308/jfr.2024.230691.1550

میترا خاطری؛ رضا فلاح چای؛ عبدالوهاب سماوی


مستند شناسی نظریّه‌ی بطلان کودک همسری مطابق با فتوای آیت الله مکارم شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.48308/jfr.2024.235077.1720

fatemeh esmaeili


پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر اساس صفات تاریک شخصیت و الگوهای ارتباطی زوجین در افراد متاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.48308/jfr.2024.233400.1648

علی قاسمی شیخ طبقی؛ علی زاده محمدی


مطالعۀ خانواده‌محور مراقبت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.48308/jfr.2024.234353.1683

رحیم نوبهار؛ روژین ابراهیمی


پیش‌بینی کننده‌های خیانت از دیدگاه زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده: مطالعه‌ای کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.48308/jfr.2024.235717.1757

ناهید سادات شریفی؛ فرشته موتابی؛ محمد علی مظاهری؛ مینا پهلوان


اعتباریابی پرسشنامه ما بودن در افراد متأهل ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.48308/jfr.2024.234977.1715

عبدالمالک افشانی؛ ناصر یوسفی


افسردگی و امید به زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی: مقایسه ای از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.48308/jfr.2024.233973.1670

سیمین محمدی؛ معصومه آزموده؛ بهزاد شالچی؛ جواد مصرآبادی


پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس روابط موضوعی و شناخت اجتماعی در زوجین دارای نشانگان وسواس فکری_ عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

10.48308/jfr.2024.234094.1674

سیده معصومه حسینی؛ اسماعیل شیری؛ مهرناز خداوردیان


نقش تعدیل‌کنندگی ذهنی‌سازی در رابطّۀ پذیرش - طرد والدین با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1403

10.48308/jfr.2024.234688.1706

مرضیه کیانی مروج؛ پریسا سادات سید موسوی؛ پوریا ولیزاده