رابطه میان سبک‌های دفاعی وکیفیت ارتباط زوجین در خانواده: نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 247-263

10.48308/jfr.18.2.247

ماریه هاشمی تنگستانی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی


تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی روان‌شناختی شکوفایی بر بخشش در مادران دانش‌آموزان کم‌شنوا

دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 255-270

10.48308/JFR.19.2.255

سیدحسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر


پیش‎بینی رضایت جنسی بر‎‎ اساس سبک‎های دلبستگی،سبک‎های هویت و مثلث عشق

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 287-307

10.48308/JFR.18.2.287

مصطفی حسن اصفهانی؛ احمد برجعلی؛ مهدی خانجانی


شناسایی مهارتهای غنی سازی زندگی زناشویی مبتنی بر فرهنگ

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 328-351

10.52547/JFR.17.3.328

احمد حیدرنیا؛ هادی عباسی؛ سعیده صفری


متناسب‌سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پِرما به منظور بهبود بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان کم‌شنوا و والدین آنها

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 355-370

10.48308/jfr.18.2.355

سیدحسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر


شرط ضمن عقد تحدید حق بر طلاق زوج

دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 363-375

10.48308/JFR.19.2.350

محمد روشن؛ رامبد دومیرانی


تعارضات عمده نوجوانان ایرانی با والدین در پاندمی کووید 19

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 385-406

10.52547/JFR.17.3.385

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی


ملاحظات رویکرد بی‌طرفی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ایران و فرانسه

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 385-398

10.48308/jfr.19.3.385

سید مصطفی محقق داماد؛ مهرانگیز شاهمرادی زواره؛ اسدالله یاوری؛ غلامعلی سیفی


تعارض قوانین در فرزند خواندگی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 411-421

10.48308/JFR.18.3.411

مهرداد پاکزاد؛ محمد عالم زاده؛ محمد مهدی پور