انتخاب همسر در افراد دارای معلولیت جسمی-‌حرکتی شهرستان بروجن: اهداف، ‌ملاک‌ها و‌چالش‌ها؛ یک مطالعه پدیدارشناختی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان

چکیده

مطالعه کیفی حاضر در جست‌وجوی اهداف، ‌ملاک‌ها و‌ چالش‌های انتخاب همسر در افراد دارای معلولیت جسمی-‌‌حرکتی شهرستان بروجن به شیوه پدیدارشناختی انجام شد. بدین منظور با چهارده نفر از افراد مجرد دارای معلولیت جسمی-‌حرکتی مرکز بهزیستی شهر بروجن مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از روش کلایزی تحلیل شد. ‌شش مضمون اصلی (هدف از ازدواج، ‌ملاک‌های انتخاب همسر، ‌‌نگرانی‌های مرتبط با ازدواج، ‌‌ضعف آگاهی خانواده، ‌انگ اجتماعی و فقدان منابع حمایتی)،‌ 22 مضمون فرعی (رفع نیازهای جنسی، ‌فرار از شرایط آزار‌دهنده خانواده، مسیری برای کسب امنیت در مواجه با آینده‌ای مبهم، ‌رهایی از احساس خلاء در مقایسه با همشیرهای متأهل، وضعیت جسمانی همسر آینده، سن مناسب همسر، ‌ازدواج دائم، ‌داشتن قدرت درک و همدلی و ‌داشتن صداقت، ترس از رها شدن از سوی همسر، به دنیا آوردن فرزند معلول، عدم پذیرش از سمت خانواده همسر، نگرانی از عدم توانایی در تأمین نیازهای مادی همسر، انکار معلولیت به خاطر نگرانی از پذیرفته ‌نشدن، ایجاد موانع در فرایند ازدواج از‌ سمت خانواده معلول، ‌انکار ضرورت ازدواج فرزند معلول، باور نداشتن به توانایی فرزند معلول در تشکیل خانواده، ‌ترس از مجرد ماندن فرزند معلول، ‌دیدگاه منفی جامعه نسبت به معلولان، عدم حمایت‌های دولتی، ‌اشتغال موقت، عدم اشتغال یا عدم تناسب شغل با وضعیت جسمانی، ‌عدم استخدام افراد معلول در آزمون‌های استخدامی) و یک درون‌مایه (امید برای کسب پذیرش و همدلی، حمایت، امنیت عاطفی و اجتماعی، و در هاله‌ای از احساس درماندگی، ‌ناامیدی، نادیده گرفته شدن، ‌حسرت ‌و نیاز به توجه و آگاهی‌بخشی) ‌استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mate Selection in People with Physical-Motor Disabilities in Borujen: Goals, Criteria and Challenges; A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • maryam moradian
  • Eghbal Zarei
Hormozgan University
چکیده [English]

The present qualitative study tries to ascertain the goals, criteria and challenges of spouse selection in people with physical-motor disabilities in Borujen in a phenomenological way. For this purpose, a semi-structured interview was conducted with fourteen single people with physical-motor disabilities in Borujen`s well-being center. The obtained data were analyzed by Claizzi`s method. Six main categories  (purpose of marriage, criteria of choosing a spouse, marriage related concerns, weak family awareness, social stigma and lack of support resources), 22 Sub-themes (Satisfying sexual needs, escape from annoying family situations, a path to security at the face of an uncertain future, getting rid of the feeling of emptiness compared to married siblings, the physical condition of the future spouse, suitable age of the spouse, permanent marriage, having the power of understanding and empathy and having honesty, fear of being abandoned by the spouse, giving birth to a disabled child, non-acceptance from the spouse's family, worrying about not being able to meet the material needs of the spouse, denial of disability, creating obstacles and neglecting the necessity of marriage by family, not believing in the disabled child's ability, fear of the disabled child remaining single, the society's negative view, lack of government support, temporary employment, lack of employment or job compatibility with physical condition) themes were was extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mate selection
  • Disability
  • Goals
  • Criteria Challenges
  • Phenomenology