ارتباط هویت، ویژگی های فردی و خانوادگی با علاقه به گونه های فیلم

دوره 7، 1/1، شهریور 1390

سیده مریم فخرحسینی؛ سیده رقیه هاشمی؛ محمدرضا حسن زاده توکلی


کشف و تبیین تجارب زیسته والدین از هم‌والدگری پس از طلاق

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 673-684

10.52547/JFR.17.4.673

راضیه ایزدی؛ زهرا ربیعی؛ سیده لیلا میراحمدی


سالاری در دین زردشتی و مشابهت‌های آن با انواع سرپرستی در فقه اسلامی

دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 59-72

10.48308/JFR.19.1.59

کلثوم غضنفری؛ حسین بادامچی؛ پروین داوری


اثربخشی بازی شهر عشق بر دانش، نگرش و سوء‌پندارهای جنسی در زوجین

دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 73-90

10.48308/JFR.19.1.73

زهرا علیزاده؛ سوران رجبی؛ محمدکاظم نجفی


مقایسه‌ اثربخشی فیلیال‌تراپی و تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب ‌شنوایی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 117-136

10.52547/jfr.17.1.117

معصومه یزدانی پور؛ محمد عاشوری؛ احمد عابدی


واکاوی دگرگونی‌های خانوادگی در فرایند گذارِ زندگی مشترک زنان و مردان با کمک نظریه داده‌بنیاد

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 145-166

10.52547/jfr.17.2.145

شهناز بختیاری؛ ابوالحسن تنهایی؛ محمدمهدی لبیبی؛ میثم موسایی


تجارب آسیب‌شناختی و رضامندی دلبستگی‌محور در رابطه‌ جنسی: یک پژوهش کیفی مبتنی بر دیدگاه همسران ایرانی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 167-207

10.52547/jfr.17.2.167

نیره قشنگ؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ لادن فتی؛ فرشته موتابی؛ محمود حیدری


تجربۀ زیستۀ زنان از پدیدۀ ازدواج زودهنگام: یک بررسی کیفی

دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 197-215

10.48308/JFR.19.2.197

علی اکبر مجدی؛ مهدی کرمانی؛ زهرا برادران کاشانی؛ فاطمه خدمتی بقمچ


نقش میانجی طرحواره‌های هیجانی در رابطه بین پیوند والدینی و صمیمیت زناشویی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 209-241

10.52547/jfr.17.2.209

مریم امیری نژاد؛ منصوره السادات صادقی؛ لیلی پناغی


واکاوی ماهیت نهاد خانواده در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 209-228

10.48308/jfr.18.2.209

سید ابوالقاسم نقیبی؛ معصومه شهریاری


موقعیت های برانگیزان اعتماد و بی اعتمادی به همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 229-246

10.48308/jfr.18.2.229

نعیمه طلایی نژاد؛ محمد علی مظاهری؛ مونا چراغی؛ محمود حیدری