تأثیر مداخله بهنگام خانواده محور مبتنی بر بازی‌درمانی بومی‌ سازی شده بر نشانه‌های بالینی کودکان ADHD پیش‌دبستانی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 53-68

سعید رحیمی پردنجانی؛ باقر غباری بناب؛ غلامعلی افروز؛ سالار فرامرزی


تأثیر سطوح خشم و شیوه‌های فرزندپروری مادران کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری و عادی بر خودپنداره فرزندانشان

دوره 10، شماره 2، آبان 1393، صفحه 175-196

عصمت دانش؛ مرجان معنوی‌شاد؛ کتایون خوشابی؛ محمدرضا حسن زاده توکلی


مؤلفه‌های تجربۀ انگ بیماری در خانواده‌های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان‌پزشکی: یک مطالعۀ کیفی

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 187-202

سمیرا کرملو؛ احمد برجعلی؛ یاسمن متقی‌پور؛ منصوره السادات صادقی


عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ خوداثرمندی والدینی مادرانِ کودکان زیر دو سال

دوره 9، شماره 2، آبان 1392، صفحه 189-204

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری؛ محبوبه فتح‌آبادی


پیش‌بینی کیفیت مراقبت‌گری در روابط زناشویی براساس سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و عزت-نفس

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 201-220

وفا مصطفی؛ هاجر فلاح زاده؛ ریحانه رضاپور فریدیان


حق بر ملاقات کودکان از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 15، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 213-230

مهدی مشکی باف؛ عبدالله عابدینی


نگرش زوجین نابارور به اهدای اسپرم: نقش باورهای مذهبی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 215-236

نرگس باقری لنکرانی


شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی‎

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 215-236

خسرو رشید؛ مریم حسینی اصل نظرلو؛ دکتر ابوالقاسم‌ یعقوبی‌؛ دکتر رسول کردنوقابی


رابطه استفاده از رسانه های جهانی و بازاندیشی مدرن با گرایش به روابط فرازناشویی در بین زوجین شهر قروه

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 309-323

مریم عبدالملکی؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد


هنجاریابی و ساختار عاملی مقیاس‌ تعاملات خانوادگی (FCS) و رضایت خانوادگی (FSS): در خانواده‌های ایرانی

دوره 10، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 313-329

مجتبی حبیبی؛ محمدعلی مظاهری؛ سپیده دهقانی؛ احمد عاشوری


پیش بینی قصه های عشق بر اساس سبک های دفاعی و خودپنداره

دوره 14، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 345-361

نسیم نوری؛ نسا رمضان


تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 375-388

مصطفی عرب ورنوسفادرانی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ فاطمه بهرامی؛ رضوان‌السادات جزایری؛ امرالله ابراهیمی


رابطه ادراک از سبک‌های فرزندپروری با ابعاد کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر شهر بیرجند

دوره 9، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 439-450

فریبا فرازی؛ احمد خامسان؛ محمدرضا اسدی‌یونسی


مقایسه رابطه با خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 451-474

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


تجارب نیازهای حمایتی و مشارکتی زوجین در اولین تجربه فرزنددار شدن: یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 11، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 455-469

روح انگیز محمدی خشوئی؛ معصومه محمدی خشوئی؛ مریم قربانی؛ سوسن خسروی


ناباروری و راهبرهای کنار آمدن با آن در زنان و مردان مراجعه کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 473-492

10.29252/jfr.16.4.473

ملیحه علی مندگاری؛ مژگان کریمی کریمی؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد


مدل علی روابط بین ناگویی هیجانی با عملکرد جنسی با میانجیگری درماندگی روانشناختی و صمیمیت زناشویی

دوره 14، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 515-531

راضیه ایراندوست؛ فرامرز سهرابی؛ سعید ملیحی الذاکرینی؛ قاسم آهی