رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنجگانه شخصیت از منظر فردی و زوجی

دوره 6، شماره 2، آبان 1389

پریسا نیلفروشان؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ محمدرضا عابدی؛ وحید قاسمی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری در رابطه جنسی

دوره 6، شماره 4، اردیبهشت 1389

محمود حیدری؛ خدیجه زال‌پور؛ اعظم مولائی


بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک‌های حل تعارض

دوره 7، شماره 1، تیر 1390

لیلی پناغی؛ محسن دهقانی؛ مریم عباسی؛ سمیه محمدی؛ قیصر ملکی


پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی‌های مواجهه با آن

دوره 7، شماره 2، مهر 1390

سوسن باستانی؛ محمود گلزاری؛ شهره روشنی


بررسی رابطه سوءرفتار عاطفی و ابعاد شخصیتی در دانشجویان زن

دوره 8، شماره 3، اسفند 1391

سیدعلی محمد موسوی؛ عبدالجواد احمدی؛ طاهره جوکار


تفاوت هوشبهر هیجانی مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته ناایمن

دوره 3، شماره 2، آذر 1386

زهرا یوحنایی؛ محمدعلی مظاهری؛ حمیدرضا پوراعتماد


بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده: تحلیل روند

دوره 6، شماره 1، مرداد 1389

مریم عباسی؛ محسن دهقانی؛ محمدعلی مظاهری؛ فاطمه انصاری نژاد؛ زهرا فدایی؛ فاطمه نیک پرور؛ حامد یزدخواستی؛ نادر منصوری؛ زهره ابارشی


بررسی اعتبار و روایی مقیاس نگرش‌های مربوط به انتخاب همسر

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1390

صفورا سپهری؛ محمدرضا حسن‌زاده توکلی


رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق

دوره 1، شماره 3، شهریور 1384

سیدحسین سلیمی؛ رضا کرمی نیا؛ سیدمحمود میرزمانی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ غلامرضا کرمی؛ آسیه رمضانی


بررسی اثربخشی شیوه زوج درمانی ارتباط شیء کوتاه مدت بر الگوهای ارتباطی زوجین

دوره 2، شماره 2، آبان 1385

زهرا احمدی؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده


بررسی اثربخشی بسته آموزشی قدردانی ایمونز بر شادی و امید به زندگی زوجین

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-37

حسن آذرگون؛ محمدباقر کجباف؛ امیر قمرانی


مقایسه‌ استانداردها و اسنادهای رابطه در افراد متأهل با و بدون سابقه طلاق والدین

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-43

10.52547/jfr.17.1.23

مریم رادمهر؛ منصوره السادات صادقی؛ فرشته موتابی


استانداردهای والدین ایرانی درباره عروس و داماد مطلوب

دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 23-38

10.52547/JFR.18.1.23

رویا منتظری؛ مونا چراغی؛ هاجر فلاح زاده


بررسی تأثیر رفتار والدین بر ریتم های زیستی فرزندان

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 25-38

مسعود شریفی؛ ناهید سمندریان؛ محمود حیدری


رابطه‌ سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی ادراک شده فرزندان با سبک‌های دلبستگی بزرگسالی آنها

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 25-45

مهسا اکبریان فیروزآبادی؛ علی بهاری؛ شهرام محمدخانی