موضوعات = مطالعات خانواده
صیانت از حقوق مطلقه در خسارت طلاق تعسفی در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.48308/jfr.2024.234554.1693

مینا سالم پور؛ محمد روشن


بررسی نقش عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی انتخاب همسر در زوجین تازه ازدواج‌کرده یا در شرف ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.48308/jfr.2024.230691.1550

میترا خاطری؛ رضا فلاح چای؛ عبدالوهاب سماوی


مستند شناسی نظریّه‌ی بطلان کودک همسری مطابق با فتوای آیت الله مکارم شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.48308/jfr.2024.235077.1720

fatemeh esmaeili


پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر اساس صفات تاریک شخصیت و الگوهای ارتباطی زوجین در افراد متاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.48308/jfr.2024.233400.1648

علی قاسمی شیخ طبقی؛ علی زاده محمدی


مطالعۀ خانواده‌محور مراقبت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.48308/jfr.2024.234353.1683

رحیم نوبهار؛ روژین ابراهیمی


پیش‌بینی کننده‌های خیانت از دیدگاه زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده: مطالعه‌ای کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.48308/jfr.2024.235717.1757

ناهید سادات شریفی؛ فرشته موتابی؛ محمد علی مظاهری؛ مینا پهلوان


اعتباریابی پرسشنامه ما بودن در افراد متأهل ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.48308/jfr.2024.234977.1715

عبدالمالک افشانی؛ ناصر یوسفی


افسردگی و امید به زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی: مقایسه ای از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.48308/jfr.2024.233973.1670

سیمین محمدی؛ معصومه آزموده؛ بهزاد شالچی؛ جواد مصرآبادی


مقایسه حمایت تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان پسر تک‌والد و دووالد

دوره 19، شماره 4، 1402، صفحه 633-648

10.48308/jfr.19.4.633

ابوالفضل جواهری مغانلو؛ رعنا جلیلی خیاوی؛ احمدرضا کیانی چلمردی؛ شبنم موسوی


فلسفه‌ی وجودی حقوق خانواده از منظر اقتصادی

دوره 19، شماره 4، 1402، صفحه 702-717

10.48308/jfr.19.4.702

مجتبی قاسمی؛ محمد روشن؛ صبا صدیقی صفائی


ملاحظات رویکرد بی‌طرفی در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده در ایران و فرانسه

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 385-398

10.48308/jfr.19.3.385

سید مصطفی محقق داماد؛ مهرانگیز شاهمرادی زواره؛ اسدالله یاوری؛ غلامعلی سیفی


رابطه رضایت جنسی و نگاه جنسیتی با گسست خانواده (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 437-459

10.48308/jfr.19.3.437

فتانه حاجیلو؛ فاطمه گلابی؛ بهمن رنجگر قلعه کندی


نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه تعارض کار- خانواده و طرحواره عشق با نگرش به روابط فرازناشویی زوجینِ هردو شاغل

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 461-481

10.48308/jfr.19.3.461

محمدرضا مهدیقلی؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ زهرا احمدی اردکانی


رابطه ساختاری والدگری ذهن‌ آگاه و فرسودگی والدینی: نقش واسطه‌ای استرس والدگری مادران

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 501-518

10.48308/jfr.19.3.501

مرضیه صادق زاده؛ مسلم عباسی؛ نگار تقی پور؛ نظام الدین قاسمی