قاعده الزام و کاربرد آن در زمینه حقوق خانواده در مناسبات پیروان مذاهب

دوره 1، شماره 1، شهریور 1384، صفحه 75-93

سیّد ابوالقاسم نقیبی


تجربه زیسته زنان از روابط فرازناشویی همسر: یک مطالعه پدیدارشناختی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 95-112

سارا کمالی؛ فریده عامری؛ زهره خسروی؛ محمد آرش رمضانی


ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 97-114

مجید قورچی بیگی؛ ابوالفضل اقبالی


رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان‌شناختی با سلامت روانی نوجوانان

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 99-111

عباس رحیمی‌نژاد؛ محسن پاک‌نژاد


ارزیابی نحوۀ شناخت روان‌درمانگران مراکز خانواده از روان‌درمانی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-115

10.52547/jfr.17.1.99

فریبا مرادی عباس آبادی؛ غلامرضا صرامی فروشانی؛ سمیه رباط میلی


اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری والدین بر سلامت عمومی مادران کودکان بیش‌فعال

دوره 11، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 103-122

محمدباقر کجباف؛ علی رضا شیرازی تهرانی؛ فضل‌اله میر دریکوند؛ مصطفی مظاهری


تبیین نظری تعارضات زناشویی با رویکرد پارادایمی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 109-130

اسماعیل جهانی دولت آباد


مطالعۀ جامعهشناختی فرایندهای وقوع طلاق

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 231-257

مجید فولادیان؛ مینا شجاعی قلعه نی


ضمانت اجرا و اثر قرارداد در جلوگیری از ازدواج مجدد

دوره 10، شماره 2، آبان 1393، صفحه 235-253

محمد روشن؛ حسن فدایی؛ سیدمحمد آذین


رابطۀ نگرشهای شرم مرتبط با اختلال‌های روانی با هیجان ابرازشده در اعضای خانوادۀ افراد با اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنی

دوره 9، شماره 2، آبان 1392، صفحه 241-254

حمید خانیپور؛ محمود گلزاری؛ جمال شمس؛ هادی زارع؛ سمیرا کرملو


مطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی ناشی از اقتدار (ولایت) ابوین در حقوق ایران و فرانسه

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 253-276

علیرضا عالی پناه؛ مهرانگیز شاهمرادی زواره


اثربخشی برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اٌتیسم

دوره 15، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 267-282

اسماعیل شیری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ جلیل فتح آبادی؛ محمد نریمانی


مقایسه شادکامی، سبک های عشق و نارسایی هیجانی در افراد زودازدواج و دیرازدواج

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 269-285

اسماعیل سلیمانی؛ مجتبی حبیبی؛ محمد صاحب قران فرد


مقایسه کمال گرایی سالم و ناسالم و تیپ شخصیتی A در سبک های فرزندپروری ادراک شده دانشجویان

دوره 9، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 359-380

مریم جهان بخش؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ محمود حیدری


مقایسه استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 367-383

قربان همتی علمدارلو؛ ستاره شجاعی؛ غلامرضا دهشیری؛ محمدمهدی تیموری آسفیچی؛ محمدصادق ارجمندی