رابطه بین افسردگی نوجوانان با نشانه‌های متناظر در آزمون ترسیم درخت

دوره 7، 1/1، شهریور 1390

فاطمه نیکزاد یادگار؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


هنجاریابی مقیاس جو خانواده برای خانوادة ایرانی ساکن تهران

دوره 1، شماره 3، شهریور 1384

شیدا ملاشریفی؛ حسن وخشور؛ محمدکاظم سلیمی زاده


دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی نسبت به سهم اولیاء مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده

دوره 2، شماره 2، آبان 1385

احمدرضا نصراصفهانی؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ مریم فاتحی زاده؛ رحمت الله محمدی


حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 75-94

رحیم نوبهار؛ سیده ام البنین حسینی


تدوین مدل تعارضات زناشویی: یک نظریه زمینه ای

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 77-95

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ عارفه مهدیه


میزان آسیب های ناشی از خیانت زناشویی زوجین

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 81-98

10.52547/jfr.17.1.81

یاسمن سرمدی؛ خدابخش احمدی


پیش‌بینی ارتباط با مدرسه بر اساس دلبستگی به والدین و همسالان

دوره 9، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 83-97

الهه حجازی؛ جواد اژه‌ای؛ غفار رنجبر


تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده

دوره 11، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 87-101

سیده لیلا بحری؛ نوراله محمدی


رفتارهای پرخطر شایع و عوامل خانوادگی مؤثر بر آن از دیدگاه نوجوانان: یک پژوهش کیفی

دوره 10، شماره 2، آبان 1393، صفحه 217-233

الهه آتش‌ نفس؛ راهب قربانی؛ سیدموسی طباطبایی؛ حسین عبدوس؛ سمیه عباس‌پور؛ علیرضا محمودیان


رابطۀ ابعاد الگوی ارتباطی خانواده با فراوانی و شدت تعارضات والدین‌ ـ‌ نوجوانان

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 219-235

خدیجه جعفرنژاد؛ محمدرضا اسدی یونسی؛ میترا راستگومقدم


اثربخشی تباردرمانی بر کاهش استرس مادران دارای فرزندان با نشانه‌های اختلال‌های برون سو

دوره 9، شماره 2، آبان 1392، صفحه 221-239

مرضیه عطاردی؛ اصغر دادخواه؛ بهروز دولتشاهی


نقش عوامل خانوادگی در تبیین تعارض نقش های شغلی و خانوادگی زنان

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 251-267

سیدعلیرضا افشانی؛ لیدا هاتفی


بررسی ساختار عاملی و پایایی مقیاس تعامل والد فرزندی (PACHIQ) در دانش آموزان متوسطه

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 251-272

امید عیسی نژاد؛ سید یوسف قاسمی؛ فریده خندان


تجربه زیسته تک فرزندان از تعامل با والدین " مطالعه پدیدارشناسی"

دوره 15، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 251-266

مهناز مرتضوی؛ سیمین حسینیان؛ رویا رسولی؛ حسن زارعی محمود آبادی


تأثیر برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر میزان سازگاری آن ها با طلاق والدین شان

دوره 9، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 343-358

محمدرضا عبدی؛ تقی پورابراهیم؛ علی محمد نظری