اثربخشی آموزش مهارت‎های مقابله با تنیدگی بر تنیدگی فرزندپروری مادران دارای فرزندان با اختلال کاستی توجه و بیش‎فعالی

دوره 6، شماره 1، مرداد 1389

احمد به‎پژوه؛ عباس متولی پور؛ ولی‎الله فرزاد؛ رضا رستمی؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد


بررسی تحلیلی وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه امامیه

دوره 8، شماره 2، مهر 1391

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار؛ عبدالرسول دیانی؛ بهناز احمدوند


طلاق توافقی؛ حوزه خصوصی یا قلمرو عمومی؟

دوره 4، 4/1، خرداد 1387

مهدی بالوی؛ مهناز بیات کمیتکی


بررسی تأثیر آموزش سفالگری در کاهش نارسایی توجه نوجوانان کم‎توان ذهنی

دوره 7، 1/1، شهریور 1390

باقر غباری بناب؛ احمد به‎پژوه؛ مریم محمدی


اثربخشی معنا درمانی گروهی بر معنای زندگی و عملکرد خانواده در مادران دارای فرزند مبتلا به اُتیسم

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 135-149

سارا نوری سندیانی؛ هاجر فلاح زاده؛ تقی پورابراهیم؛ ندا نظربلند


ارزیابی مدل رابطه بین خانواده اصلی و رضایت زناشویی با میانجی گری ابعاد دلبستگی ناایمن در پرستاران

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 153-169

غلامرضا رجبی؛ رضوان کرد عزیزپور محمدی؛ منوچهر تقیپور


رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلال عملکرد جنسی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 155-169

مالک میرهاشمی؛ فرزانه صادقی بیدمشکی


بررسی تعارض قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی جدید از جهت مسئولیت زوج در افضای زوجه نابالغ

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 305-329

عبادالله رستمی چلکاسری؛ امین قاسم پور؛ سعید خوافی


بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی والدینی مادرانِ کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی‌شده

دوره 14، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 443-457

شیرین عظیمی فر؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ احمد عابدی


نقدی بر محدودیت قانونی حضانت مادر پس از فوت پدر در نظام حقوقی ایران

دوره 12، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 501-519

معصومه مظاهری؛ آلاسادات افقه


نقش ابعاد والدگری و رابطه والد-کودک در مشکلات رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان

دوره 12، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 683-705

سید عباس ساطوریان؛ کارینه طهماسیان؛ محمدرضا احمدی


اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری وسواس مادران بر افسردگی کودکان آن ها

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

زهرا صرّامی؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ شعله امیری؛ حسین مولوی؛ شهلا آکوچکیان


اخلاق‌گرایی نه قانون‌گذاری: سهم اخلاق در پهنه خانواده

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

مصطفی مظفری؛ علیرضا پوراسماعیلی


حقوق کودک در برابر رسانه ها

دوره 6، شماره 1، مرداد 1389

محسن اسماعیلی