اختلالات جنسی، عامل پنهان طلاق: ضرورت حضور پزشک آموزش دیده در ترکیب کارشناسان مراکز مشاوره خانواده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشگاه شاهد

چکیده

خانواده به عنوان یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادینی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تأمین کننده نیاز اعضای خود عمل کرده است. زن و مرد در چارچوب نهاد خانواده دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستند که نادیده گرفتن هر کدام از آن­ها حتی به تنهایی می ­تواند منجر به فروپاشی رسمی یا غیررسمی این نهاد شده و علاوه بر لطماتی که برای زوجین و فرزندان آن­ها به همراه دارد، می­ تواند می­ تواند موجبات آسیب ­های جبران­ ناپذیری به یک جامعه را نیز فراهم آورد و از این­ روست که خانواده و حفظ و بقای آن منفعت مشترک فرد و جامعه و مستلزم اقدامات حمایتی جدی دولت­ هاست. در لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386 یکی از تدابیر ارزشمندی که برای جلوگیری از طلاق یا محدود کردن آن با رویکرد پرداختن به عوامل مؤثر در طلاق پیش­بینی شده است، تشکیل مراکز مشاوره خانواده در دادگاه­ های خانواده است که اعضای آن از کارشناسان رشته­ های مختلف مانند مطالعات خانواده، روان­شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می­ شوند. اگر چه برشمردن کارشناسان در این ماده جنبه حصری ندارد لیکن باید توجه داشت که مسائل خانواده دارای ابعاد پیچیده ­ای است و برشمردن کارشناسان در این لایحه می ­توانست بر کار کارشناسی دقیق­ تری مبتنی گردد. آمارها نشان می­ دهند که یکی از عوامل مؤثر و اصلی در طلاق، عدم ارضای غریزه جنسی زوجین است که می ­تواند به صورت عدم سازگاری زناشویی بروز کند و دلایل مختلف  روحی ـ روانی یا پزشکی داشته باشد. در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت وجود مراکز مشاوره خانواده برای برخورد تخصصی و کارشناسانه با مسائل خانواده، به علل پزشکی اختلالات جنسی پرداخته شده و از این طریق ضرورت وجود پزشک آموزش­دیده در ترکیب مشاوران مرکز توجیه شده است.

 1. قرآن کریم
 2. ارجمندی. غلامرضا؛ «آیا واقعا ناسازگاری جنسی عامل اصلی طلاق است؟»؛ خلاصه مقالات دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی آذرماه 1384 – تهران؛ ‌چاپ اول، انتشارات جهان جام جم؛ ‌1385 تهران.
 3. امیریان‌زاده. منصوره و مژگان، ‌یزدانی. زهره؛ «‌رابطه بین طلاق و مشکلات جنسی»؛ خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی آذرماه 1384؛ چاپ اول، انتشارات جهان جام جم؛ ‌1385 تهران .
 4. ایمنی. بهزاد، ‌کرمپوریان. آرزو؛ «بررسی تأثیر رضایت جنسی بر ثبات خانواده»؛ همان منبع، خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی آذرماه 1384؛ چاپ اول، انتشارات جهان جام جم؛ ‌1385تهران .
 5. پورمحسنی. فرشته، ایرانی. سید عادل؛ «‌بررسی و نقش عزت نفس و منبع کنترل رضایت جنسی»، خلاصه مقالات سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، ‌آذرماه 1386، تهران.
 6. رحیمی یگانه. زهرا؛ خانواده شاد و با نشاط؛ چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام نور؛ 1386 تهران .
 7. قانون مدنی.
 8. لایحه حمایت خانواده 1386 قوه قضائیه.
 9. کی نیا. مهدی، عوامل اجتماعی طلاق، چاپ اول، نشر مطبوعات دینی، قم 1373.
 10. محقق داماد. سیدمصطفی؛ حقوق خانواده؛ چاپ دوازدهم؛ مرکز نشر علوم اسلامی؛ تهران 1381.
 11. واحدی. قدرت اله؛ طلاق؛ مؤسسه انتشارات آسیا؛ تهران 1347.
 12. فروتن. سیدکاظم (سرپرست کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد)؛ «نیمی از طلاقها، ریشه در مسائل جنسی دارد» نقل از جام جم آنلاین یکشنبه 18 فروردین 1387 .
 13. http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100935174761
 14. مجد. محمد (روان‌پزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)، «آسیب‌شناسی طلاق در جامعه»، نقل از پایگاه اینترنتی تنظیم خانواده، 20 فروردین 1387.
 15. http://asheghi4u.blogsky.com/1387/01/20/post-634/
 16. Andrews. Gilly (ed); Women's Sexual Health; elsevier Ltd; Australia 2005.
 17. Blue. T, Giuliano. F, khoury. S, Rosen. R; Clinical Manual of Sexual Medicine – sexual dysfunction in men; Health publication Ltd ; 2004.
 18. Eardley. I, Kirby. R;” Neurogenic Impotence. Diagnosis and Management of Male Erectile Dysfunction”; oxford: Butterworth-Heinemann ; UK 1997:227-231
 19. Goldstein. I, Siroky. M B, Sax. DS. et al. Neurologic abnormalities in multiple sclerosis. J Urol 1982; 128:541
 20. morales. Alvaro (ed); Erectile Dysfunction; Martin Dunitz Ltd; London 1998.
 21. Mulcahy. John; Male Sexual Function, A Guide to clinical management; Humana Press Inc; New Jersey 2007.
 22. Porst. Hartmut, Buvat. Jacques ( ed ); Standard Practice in sexual medicine; Blackwell publishing; Australia 2006.
 23. Seftel. Allen D; Male and Female Sexual Dysfunction; Elsevier Ltd; 2004.