تأثیر زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ و همسران شان

دوره 6، شماره 1، مرداد 1389

مهدیه رضائی؛ سیدجلال یونسی؛ خدابخش احمدی؛ علی عسگری؛ جعفر میرزایی


تبیین جامعه شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1390

تقی آزادارمکی؛ محمدحسین شریفی ساعی


مقایسه نقش خانواده و مراکز بهزیستی در کیفیت زندگی کم توانان ذهنی تربیت پذیر

دوره 8، شماره 2، مهر 1391

وحید نجاتی؛ قیصر ملکی؛ عباس ذبیح زاده؛ خدابخش احمدی


اعتباریابی پرسشنامه چرخه مشکلات بین‌فردی در زوجین ایرانی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 57-73

احمدرضا کیانی چلمردی؛ یاسمن جمشیدیان نائینی؛ زینب مظاهری


مدیریت بیماری‌ مزمن در خانواده: یک مرور نظام‌مند

دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 57-73

10.52547/JFR.18.1.57

فاطمه السادات مدنی؛ فریبا زرانی


پیش‌بینی خودشناسی انسجامی فرزندان براساس ویژگی‌های فرزندپروری والدین

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 65-78

محمدعلی بشارت؛ سعیده بزازیان؛ نیما قربانی؛ مهساسادات اصغری


بررسی رابطه بین ترس از صمیمیت و سبک‌های هویتی با تعهد زناشویی افراد متأهل

دوره 11، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 73-86

حسین حیدری؛ نادر کریمیان؛ سمانه سالاری


دیدگاه طرح‌واره درمانگران نسبت به نقش مولفه‌های طرح‌واره‌ای در سبب‌شناسی خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 199-216

سعاده ملک عسگر؛ محمدعلی مظاهری؛ لادن فتی؛ فرشته موتابی؛ حیدری محمود


رابطۀ بین ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملکرد خانواده

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 203-218

محمد زارعی توپخانه؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا احمدی