مدیریت بیماری‌ مزمن در خانواده: یک مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ابتلای یکی از اعضای خانواده به بیماری مزمن، بر روابط، نقش‌ها، سلسله مراتب و به‌طور کلی سیستم خانواده تأثیر می‌گذارد و خانواده را برای مدیریت و سازگاری با شرایط جدید، با چالش‌هایی مواجه می‌کند. هدف از این مرور ادبیات پژوهشی، شناسایی مسائلی است که خانواده در مدیریت بیماری مزمن یکی از اعضا، با آن رو‌به‌روست. بدین منظور، به بررسی نظام‌مند مقالات چاپ‌شده به زبان فارسی یا انگلیسی در مجلات داخلی و خارجی از سال 201۴ (دی ۱۳۹۲) تاکنون، در پایگاه‌های SID، Magiran، Google Scholar، APA Psycnet، Cochrane Library، Science Direct و PubMed پرداخته شده و ۱۵ مطالعه انتخاب و مرور شد. نتایج نشان داد مطالعات انجام‌شده، مسائل ویژه مدیریت بیماری مزمن در خانواده را در قالب چند عنوان بیان کرده‌اند که عبارت‌اند از: انگیزه‌ اعضای خانواده در مراقبت از بیمار، تأثیرات بیماری بر خانواده، نیازهای خانواده در شرایط مواجهه با بیماری مزمن و چگونگی مقابله با بیماری مزمن. آگاهی از این مسائل به متخصصان در ارائه حمایت و طراحی مداخلات مناسب برای این خانواده‌ها کمک می‌کند و به پژوهش‌های آینده جهت می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managing Chronic Illness in the Family: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Madani 1
  • fariba zarani 2
1 Department of Clinical Psychology and Health, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Department of Clinical Psychology and Health, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Having a family member with a chronic illness affects relationships, roles, hierarchies, and the family system in general, and challenges the family to manage and adapt to the new circumstances. The purpose of this review of the research literature is to identify the issues that the family faces in managing a member's chronic illness. For this purpose, a systematic review was conducted to review articles published in Persian and English in domestic and foreign journals since 2014 (Dey 1392) in the databases of SID, Magiran, Google Scholar, APA Psycnet, Cochrane Library, Science Direct and PubMed. 15 studies were selected and reviewed. The results showed that the studies enumerated the specific issues of chronic illness management in the family, in the form of several topics, which are: motivation of family members in patient care, the effects of the illness on the family, family needs in the face of chronic illness and how to cope with chronic illness. Awareness of these issues will help professionals provide support and design appropriate interventions for these families and guide future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Illness
  • Family
  • Management