جنین آزمایشگاهی به مثابه شخص

دوره 11، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 439-453

محمد حسن صادقی مقدم؛ مصطفی مظفری


رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی با واسطه گری ترس از صمیمیت در متاهلین

دوره 15، شماره 4، تیر 1398، صفحه 467-486

حامد سیفی زاده؛ حسن زارعی محمود آبادی؛ علیرضا بخشایش


اثر روان درمانگری پویشی کوتاه‌مدت مبتنی بر «بن‌مایه تعارضی ارتباط» بر رضایت زناشویی

دوره 14، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 497-514

شمس الدین احمدی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت اله فراهانی


رضایت زناشویی زنان و ارتباط آن با سرمایه فرهنگی زوجین

دوره 12، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 555-574

مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ محبوبه حجتی نیا


تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور

دوره 2، شماره 1، مرداد 1385

پریسا نیلفروشان؛ سیداحمد احمدی؛ محمدرضا عابدی؛ سیدمهدی احمدی


رابطه بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

پروین رفیعی نیا؛ آرزو اصغری


بررسی تأثیر روایت‌درمانی زوجی بر عملکرد خانوادگیزوجین شهر اصفهان

دوره 4، شماره 2، آبان 1387

سولماز ربیعی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی


تبیین تئوریک سلامت از دیدگاه زنان

دوره 4، شماره 3، بهمن 1387

سرور پرویزی؛ نعیمه سیدفاطمی؛ کیاندخت کیانی


بررسی تأثیر آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات زناشوییدانشجویان در آستانه ازدواج در شهر شیراز

دوره 5، شماره 2، مهر 1388

بنفشه امیدوار؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ سیداحمد احمدی


مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با مادران کودکان بهنجار

دوره 5، شماره 3، اسفند 1388

راضیه خرم‌آبادی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ کارینه طهماسیان؛ نرگس چیمه


مقایسه تأثیر دو نوع مداخله مدیریت مورد (کارشناسان بهداشت و اعضای خانواده بیماران) بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیا

دوره 6، شماره 2، آبان 1389

لیلی پناغی؛ سیدکاظم ملکوتی؛ نرگس چیمه؛ زهره احمدآبادی؛ اشرف نوری کربلایی


اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ کمبود توجه

دوره 6، شماره 4، اردیبهشت 1389

بهناز سادات جعفری؛ رقیه موسوی؛ علی فتحی آشتیانی؛ کتایون خوشابی


بررسی اختلالات شخصیت در مردان همسرآزار شهر تبریز

دوره 7، شماره 1، تیر 1390

مجید محمود علیلو؛ بهرام صمدی راد