شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر تعارضات اولیه زناشویی در زوجین تازه ازدواج کرده با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 سازمان بهزیستی شهرستان میبد

4 سازمان آموزش و پرورش، آموزش و پرورش، اردکان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر تعارضات اولیه زناشویی در زوجین تازه ازدواج کرده، انجام شد. در این پژوهش توصیفی، جامعه آماری شامل مشاوران مجربی بود که در شهرستان‌های میبد و اردکان در حوزه خانواده فعالیت می‌کردند. با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 12 مشاور به‌‌عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از مدل ساختاری-تفسیری به سطح‌بندی عوامل استخراج‌شده پرداختند. یافته‌ها نشان داد عامل فضای ناخوشایند خانواده مبدأ در سطح هفتم و زیربنایی و عامل خیانت و روابط فرازناشویی در بالاترین و آخرین سطح مدل قرار می‌گیرد. نوع ساختار قدرت در خانواده در سطح ششم، عوامل ایده‌ال‌های ذهنی، مشکلات مالی و اقتصادی، ضعف زوجین در مهارت‌های زندگی و تفاوت در سبک زندگی در سطح پنجم، هویت مدرن زنان امروز و ناآگاهی از مسائل جنسی در سطح چهارم، بیماری روانی و اختلالات رفتاری یکی از زوجین و رویداد‌های دوران قبل از ازدواج (آشنایی، نامزدی، عقد) در سطح سوم و نبود عشق و محبت اولیه در سطح دوم قرار گرفت. براساس این مدل، می‌توان نتیجه گرفت فضای ناخوشایند خانواده مبدأ، مؤثرترین و زیربنایی‌ترین عامل در ایجاد تعارضات اولیه زناشویی است که بایستی در مشاوره‌های پیش از ازدواج مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors Affecting Early Marital Conflicts in Newly Married Couples with Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach

نویسندگان [English]

  • Yaser Rezapour Mirsaleh 1
  • malihe mosayebi 2
  • Zahra Khandaghi 3
  • Batool Nazemi 4
1 Department of Counseling, Faculty of Humanities & Social Sciences, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran
2 Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
3 Welfare Organization, Meybod
4 Education Organization, Ardakan
چکیده [English]

This study aims to identify and rank the factors affecting the initial marital conflicts in newly married couples. This is a descriptive study. The statistical population of this study included experienced counselors who worked as family counselor in Meybod and Ardakan City. 12 expert counselors were selected using purposeful sampling method. An interpretive structural modeling method was used to identify and rank the factors affecting the early marital conflicts. The results showed the unpleasant atmosphere of the family of origin was in the seventh and last rank and infidelity and extramarital affairs was at the highest and last rank of the model. The power structure in the family was at the sixth rank, the ideals, economic problems, low life skills and differences in lifestyle were at the fifth rank, modern women's identity and lack of awareness about sexual issues were in the fourth rank, mental illness and behavioral disorders and premarital events were in the third rank and lack of initial love was in the second rank. It can be concluded that the unpleasant atmosphere of the family of origin is the most effective and fundamental factor in creating marital conflicts among newlyweds and should be considered at the premarital counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Marital Conflicts
  • Interpretive Structural Modeling
آرین‌فر، ن.، پورشهریاری، م. (1396). مدل معادلات ساختاری پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک‌های عشق‌ورزی. فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمان، 8(29)، 107-134.
آگنج، ن.، هنرپروران، ن.، نوایی‌نژاد، ش. (1400). شناسایی پیامدهای محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی. خانواده درمانی کاربردی، 2(1) ، 23-45.
اسماعیلی، م.، دهدست، ک. (1393). ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‌های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با (رضایت زناشویی) پس از ازدواج. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 15(3)، 406-445.
امانی، ر. (1394). مقایسه تعارض زناشویی در ساختار توزیع قدرت در خانواده. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 10(32)، 41-52.
امراللهی، ر.، روشن‌چلسی، ر.، شعیری، م.، نیک‌آذی، ن، ا. (1392). تعارض زناشویی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج‌های فامیلی و غیرفامیلی. دوفصل‌نامه روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 8، 11-22.
بشکار، س.، سودانی، م.، شهنی ییلاق، م. (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های مدیریت خشم در کاهش تعارضات زناشویی. دست‌آوردهای روان‌شناختی، 19(1)، 199-226.
بلاغت، ر.، احمدی، ه.، گلزاری مقدم، ن. (1395). بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 10(32), 186-207.
بنی‌جمالی، ش، نفیسی، غ، یزدی، م (1383). ریشه‌یابی علل از هم پاشیدگی خانواده‌ها در رابطه با ویژگی‌های روانی-اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 11(1-2)، 143-170.
بهاری، ز. (1394). نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی (فرهنگ مشاوره)، 6(22)، 125-145.
بیگلی، ا.، و ترنر، ج. (1384). پیدایش نظریه جامعه‌شناختی، چاپ اول. شیراز: نشر نوید.
پاسبانی‌اردبیلی، م.، مهدی‌زاده‌، ه.، قنبری ‌پیرکاشانی، ‌ن. (1397). اعتیاد در خانواده: مروری بر مؤلفه‌های خانوادگی مرتبط با اعتیاد، سلامت اجتماعی و اعتیاد، 17(5)، 13-36. 
ثنائی، ب.، علاقمند، س.، فلاحتی، ش.، هومن، ع. (1396). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، چاپ سوم. تهران: بعثت.
چهراز ابوالحسنی، م. (1395). رابطه تعارضات زناشویی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با نگرش به روابط فرازناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
حاجیلو، ن.، علیزاده، ج.، قطبی، م.، دلاور، س. (1393). مقایسه ابعاد عشق‌ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان ومردان متأهل. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(1)، 47-65.
خانیکی، ه.، تبریزی، م. (1388). رضایت از زندگی زناشویی در رهگذر نگرش و کنش اخلاقی. فصلنامه علوم اجتماعی، (46)، 228-187.
خجسته‌مهر، ر.، امان الهی، ع.، زهره ای، ا.، رجبی، غ. (1393). سبک‌های دلبستگی، اسناد علی و اسناد مسئولیت به‌عنوان پیش‌بین‌های خشونت علیه زنان. روان‌شناسی خانواده،1(1)، 41-52.
دهقانی، ف. (1380). مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی با زنان مراجعه‌کننده برای مشاوره زناشویی (غیر متقاضی طلاق). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
رحمت‌اللهی، ف.، احمدی، ا.، فاتح‌زاده، م. (1385). آسیب‌شناسی زندگی زناشویی. فصلنامه تازه‌های روان‌درمانی، 11(41-42)، 8-25.
رحمتی، ع.، بهرامی‌نژاد، ح. (1398). تجربه قبل از ازدواج (آشنایی، نامزدی، عقد) متقاضیان طلاق: تحلیلی پدیدارشناسانه. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 8(1)، 68-82.
رفیعی، ش.، جمهری، ف. (1397). رابطه خیانت زناشویی و سبک‌های عشق‎ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر، انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. 11(11)، 141-149.
زارعی، ا.، میرزایی، م.، صادقی فرد، م. (1397). ارائه مدلی جهت تبیین نقش مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های حل مسئله در پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی با میانجی‌گری تعارضات خانوادگی، فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی (فرهنگ مشاوره)، 9(35 )، 1-26.
زارعی، ح.، نعیم‌یاوری، م. (1392). رابطه سردمزاجی (به‌عنوان یک ناتوانی جنسی) و ابعاد تعارضات زناشویی در زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر یزد، مجله مطالعات ناتوانی، 3(3)، 10-17.
زرگر، ف.، نشاط‌دوست، ح. (1386). بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 3(11)، 737-749.
سازمان ثبت احوال ایران. (1393). طلاق‌های ثبت شده در سال‌های مختلف. بر گرفته از:
سامانی، س. (1386). بررسی عمده‌ترین عوامل ایجادکننده‌ درگیری‌های زناشویی در گروهی از دانشجویان متأهل دانشگاه شیراز. فصلنامه خانواده‌پژوهی، 3 (11)، 657-668.
صلاحیان، ا.، صادقی، م.، بهرامی‌نژاد، ف.، شریفی، م. (1389). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی. مجله مطالعات روا‌‌‌ن‌شناختی. 6(2)، 115-140.
عابدی، ف.، شعاع‌کاظمی، م. (1392). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر تعارضات زناشویی. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده. (22)؛ 29-8.
عالی‌نسب، س. (1381). بررسی علل اختلافات خانوادگی شهرستان دماوند از دیدگاه زنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران.
عنایت، ح.، دسترنج، م.، سلمانی، ف. (1390). بررسی عوامل مرتبط با اختلافات خانوادگی. مجله زن و جامعه، 2(1)، 20-1.
عجم، ع. (1395). تأثیر آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای بر تعارض زناشویی و نگرش به خیانت زناشویی. دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 10(18)، 125-146.
فرهمند، م.، توانگر، م. (1397). بررسی رابطه پویائی هویت زنانه و تعارضات زناشوئی (مورد مطالعه: زنان ساکن یزد). جامعه‌شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 29(3)، 157-180.
قلیلی، ز.، احمدی، س، ا.، فاتحی‌زاده ،م. (1384)، بررسی اثر بخشی در شیوه‌ی گفت‌وگوی مؤثر حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی شهر اصفهان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 8(28)، 21-31.
کاوه فارسانی، ذ.، مهدیه، ع. (1399). تدوین مدل تعارضات زناشویی: یک نظریه زمینه‌ای. فصلنامه خانواده‌پژوهی. 16(1)، 77-95.
کلانتری، ع.، روشنفکر، پ.، جواهری، ج. (1390). مرور یک دهه علل طلاق در ایران. مطالعات راهبردی زنان، 14(53)، 129-162.
گلدنبرگ، ا.، گلدنبرگ، اچ. (1382). خانواده‌درمانی. ترجمه برواتی و همکاران. تهران: روان.
ماندگاری، ف. (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تعارضات زناشویی در بین زنان شهر یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد.
ماهانی، ف. (1395). تأثیر مواجهه با دغدغه‌های وجودی بر تعارضات زناشویی زنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
محسن‌زاده، ف.، نظری، ع.، عارفی، م. (1390). عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام به طلاق. فصلنامه شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده، 14(53)، 4-72.
مرتضوی، م.، خشایش، ع.، فاتحی‌زاده، م.، امامی‌نیا، س. (1392). رابطه بین سردمزاجی جنسی و تعارض زناشویی در زنان ساکن شهر یزد. مجله مطالعات علوم پزشکی، 24(11)، 913-921.
مؤمنی، خ.، صیدی، م.، رضایی، خ.، ابراهیمی، م. (1393). نقش واسطه‌ای همدلی همسران در ارتباط بین الگوهای فراغت با خرسندی و ثبات ازدواج. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 9(28) ، 107-123.
منصوریان، س.، فخرایی، س. (1387). تحلیل جامعه‌شناختی تعارضات همسران در خانواده‌های شهر شیراز. مجله تحقیقات زنان (مجله مطالعات زنان)،2(1)، 75-113.
مینوچین، س. (1395). خانواده و خانواده‌درمانی. باقر ثنائی. تهران: امیرکبیر.
نادری، ف.، حیدری، ع. (1388). رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مؤلفه‌های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز. مجله زن و فرهنگ، 1(1)، 45-28.
نوابی‌نژاد، ش. (1380). مشاوره ازدواج و خانواده درمانی. تهران: انجمن اولیا و مربیان.
هراتیان، ع.، جان بزرگی، م.، آگاه هریس، م. (1394). رابطه پای‌بندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آن‌ها در میان زوجین. پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، 2(5)، 101-117.
هوشمندی، ر.، احمدی، خ.، کیامنش، ع. (1398). تحلیلی بر علل تعارضات زناشویی در دو دهه اخیر (یک مرور نظامند). مجله علوم روان‌شناختی، 18(79)، 819-828.
 
Abedi, F., & Shu'a Kazemi, M. (2001). The effectiveness of life skills training on marital conflicts. The Women and Families Cultural-Educational, (22), 8-29 [in Persian].
Aganj, N., Hounarparvaran, N., & Navabinejad, S. (2021). Identification of the effect of the consequences of the virtual environment on couples' lifestyle: A qualitative study. Journal of Applied Family Therapy, 2(1), 23-45 [in Persian].
Amani, R. (2015). Comparison of marital conflict in the structure of power distribution in the family. The Women and Families Cultural-Educational, 10(32), 41-52 [in Persian].
Amrolahi, R., Roshan Chesly, R., Shairi, M., & Nikazin, A. (2013). Marital conflict, marital satisfaction, and sexual satisfaction: comparison of women with relative marriage and women with non-relative marriage. Clinical psychology & personality (daneshvar raftar), 20(8), 11-22 [in Persian].
Ajam, A. (2016). The Influence of Satellite Direct and Indirect Educations on Marital Conflict and Attitude to Marital Infidelity. Studies in Islam and Psychology, 10(18), 125-146 [in Persian].
Alinasab, p. (2002). Investigating the causes of family disputes in Damavand city from the perspective of women. Master Thesis. Islamic Azad University, North Branch of Tehran [in Persian].
Allen, E. S., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Markman, H. J., Williams, T., Melton, J., & Clements, M. L. (2008). Premarital precursors of marital infidelity. Family process47(2), 243-259.
Arianfar, n., & pourshahriari, m. (2017). Structural equation modeling of the predicting marital conflict on the basis of initial maladaptive schemas of the cuts and rejection areas and the mediatory variable of the lovemaking styles. Counseling culture and psychotherapy, 8(29), 107-134 [in Persian].
Bahari, Z. (2015). Role of the life stlye on marital satisfaction. Counseling Culture and Psycotherapy, 6(22), 125-145 [in Persian].
Banijamli, S., Nafisi, G., & Yazdi, S. (2004). Identification of the Causes of Family Disintegration due to the Premarital Psycho-social Charateristics of Men and Women. Journal of Psychological Achievements, 11(1), 143-170 [in Persian].
Balaghat, R., Ahmady, H., & Golzary Moghadam, N. (2016). The Relationship between Religious Orientation and Moral Intelligence with Marital Commitment of Married Students of Sistan & Baluchestan University. jiera, 10(32), 186-207 [in Persian].
Bashkar, S., & Sodani, M., & Shehni Yailagh, M. (2012). The effect of anger management skills training on reduction of marital conflicts. Journal of psychological achievements (journal of education & psychology), 19(1), 199-226 [in Persian].
Bigley, A., Turner, J. (2005). The Origin of Sociological Theory, First Edn. Shiraz: Navid [in Persian].
Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice (2004 ed.). Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
Chehraz Abolhassani, M. (2016). The relationship between marital conflicts and early maladaptive schemas with attitudes toward extramarital relationships. Master Thesis. Islamic Azad University, Marvdasht Branch [in Persian].
Day, D. (2010). Introduction to Family Processes, 5th Edn. New York, NY: Routledge.
Dehghani, F. (2001). Comparison of marital conflicts of women applicants with women referring for marital counseling. Master Thesis. Tehran Teacher Training University [in Persian].
Enayat, H., Dastranj, M., & Salmani, F. (2011). A survey of the factors associated with domestic discordances. Sociology of women (journal of woman and society), 2(1 (5), 1-19 [in Persian].
Esmaeily, M., & Dehdast, K (2014). Expression of a Conceptual Pattern from the Relations of the Engaging Period Conflicts (before Marriage) by Marital Satisfaction (after Marriage), Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 4(3), 406-405 [in Persian].
Farahmand, M., & Tavangar, M. (2018). A study of the relationship between dynamics of female identity and marital conflicts (research field: the city of yazd). Journal of applied sociology, 29(3), 157-180 [in Persian].
Fincham, F. D. (2003). Marital conflict: Correlates, structure, and context. Current directions in psychological science, 12(1), 23-27.
Ghalili, Z., Ahmadi, S. A., & Fatehizadeh, M. (2006). The Effect of Effective Talk Training on the Couple's Conjugal Conflicts in Isfahan. Knowledge & Research in Applied Psychology, 8(27), 21-31 [in Persian].
Goldenberg, W. & Goldenberg, H. (2003). Family Therapy. Translated by Barwati et al. Tehran: Ravan [in Persian].
Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (2000). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14‐year period. Journal of Marriage and Family62(3), 737-745.
Gottman, J., & Silver, N. (2015). The seven principles for making marriage work. New York, NY: Harmony Books.
Grych, J. H. and Fincham, F. D. 2001. Interparental conflict and child development: Theory, research, and applications, New York, NY: Cambridge University Press.
Hajloo, N., Alizadehgoradel, J., Ghotbi, M., Delavarghavam, S. (2014). Comparison of Love Dimensions based on Marriage Duration between Men and Women Married. Family Counseling and Psychotherapy, 4(1), 47-65 [in Persian].
Haratian, A., Janbozorgi, M., & Agahharis, M. (2016). The relationship between religious adherence and marital conflict and their differences among the couples. The islamic journal of women and the family, 2(5), 101-117 [in Persian].
Helms, S. W., Sullivan, T. N., Corona, R., & Taylor, K. A. (2013). Adolescents’ recognition of potential positive and negative outcomes in risky dating situations. Journal of interpersonal violence28(15), 3084-3106.
Hooshmandi, R., Ahmadi, Kh., & Kiamanesh, A. (2019). Analysis of the causes of marital conflict in the last two decades (a systematic review). Journal of Psychological Sciences, 18(79), 819-828 [in Persian].
Iranian Civil Registration Organization. (2014). Divorces registered in different years. Retrieved from: http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4773 [in Persian].
Kalantari, A., Roshanfekr, P., & Javaheri, J. (2011). Three Decades of Researches about “Divorce Causes” in Iran. A Review. Women's Strategic Studies, 14(53), 129-162 [in Persian].
kavehfarsani, Z., & Mahdie, A. (2020). Development of the marital conflicts model: A grounded. Journal of Family Research, 16(1), 77-95 [in Persian].
Khaniki, H., & Tabrizi, M. (2009). Marital satisfaction through moral attitude and action (emphasis on woman society). Quarterly journal of social sciences, (46), 187-228 [in Persian].
Khojasteh Mehr, R., Amanelahi, A., Zohrei, E., & Rajabi, G. (2014). Attachment styles, causal attribution and responsibility attribution as predictors of violence against women. Family psychology, 1(1), 41-52 [in Persian].
Kröger, C., Reißner, T., Vasterling, I., Schütz, K., & Kliem, S. (2012). Therapy for couples after an affair: A randomized-controlled trial. Behaviour research and therapy50(12), 786-796.
Mahani, F. (2016). The effect of facing existential concerns on women's marital conflicts. Master Thesis. Allameh Tabatabaei University [in Persian].
Mandegari, F. (2015). Study of social factors affecting marital conflicts among women in Yazd. Master Thesis. Yazd University [in Persian].
Mansourian, S., & Fakhraei, S. (2008). Sociological analysis of spousal conflicts within families in shiraz. The journal of womens' studies (journal of scientific and research on women's studies), 2(1), 75-113 [in Persian].
Minuchin, S. (2016). Family and family therapy. Translation  by Sanaee, B. Tehran: Amirkabir [in Persian].
Mohsenzadeh, F., Nazariy, A., & Arefi, M. (2011). Qualitative study of factors contributing to marital dissatisfaction and applying for divorce (the case of kermanshah). Women's strategic studies (ketabe zanan), 14(53), 7-42 [in Persian].
Moemeni, Kh., Seydi, M., Rezaei, Kh., & Ebrahimi, M. (2014). The mediating role of spouses' empathy in the relationship between leisure patterns and marital satisfaction and stability. The Women and Families Cultural-Educational, 9 (28), 107-123 [in Persian].
Montgomery, J. (1989). Conflict in families. The annual review of conflict knowledge and conflict resolution1, 33-67.
Mortazavi, M., Bakhshayesh, A., Fatehizadeh, M., & Emaminiya, S. (2014). The relationship between sexual frigidity and marital conflict in women residing in yazd. Studies in Medical Science, 24(11), 913-921 [in Persian].
Naderi, F., Heidarie, H., & Hosainzadeh, M. Z. (2009). Investigation of the relationship between sexual knowledge and attitude, components of love and marital satisfaction with spouse abuse in married employees in ahvaz state sector administrations. Woman and culture, 1(1), 28-45 [in Persian].
Nawabinejad, Sh. (2001). Marriage counseling and family therapy. Tehran: Parents and Teachers Association [in Persian].
Onsy, E., & Amer, M. M. (2014). Attitudes toward seeking couples counseling among Egyptian couples: Towards a deeper understanding of common marital conflicts and marital satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences140, 470-475.
O'Leary, K. D., & Smith, D. A. (1991). Marital interactions. Annual Review of Psychology42(1), 191-212.
 
Pasbani, M. A., MehdiZadeh, H. H., & Ghanbari, P. N. (2018). Addiction in Family: An Overview of Family Components Related to Addiction. Social Health and Addiction, 5(17), 13-36 [in Persian].
Rafiee, S., & Jamhary. F. (2019). The Relationship between Marital Betrayal and Love Styles with Couples' Sexual Satisfaction. Iranian Journal of Educational Society, 11(11), 141-149 [in Persian].
Rahmati, A., & Bahraminezgad, H. (2019). Experience of divorce demandants before marriage (dating, engagement, and marriage): phenomenological analysis. Journal of qualitative research in health sciences, 8(1), 68-82 [in Persian].
Rahmatullah, F., Ahmadi, A., & Fatehzade, M. (2006). Pathology of married life. Journal of Psychotherapy News, 11(41-42), 8-25 [in Persian].
Saeidian, F., NavabiNejad, Sh., & Kiamanesh, A. (2008). Investigating the relationship between power structure in the family and marital conflicts. Consulting Research (News and Consulting Research), 7 (28), 35-51 [in Persian].
Samani, S. (2007). The important factors of marital conflict between married students in shiraz university. Journal of family research, 3(11), 657-668 [in Persian].
Sanai, B., Alaghemand, S., Falahati, Sh., & Hooman, A. (2017). Family and Marriage Scales, Third Edn. Tehran: Besat [in Persian].
Salahian, A., Sadeghi, M., Bahrami, F., & Sharifi, M. (2010). Examine the Relationship between Emotional Intelligence and Forgiveness with Marital Conflicts. Journal of Psychological Studies, 6(2), 115-140 [in Persian].
Tseng, W. S., & Hsu, J. (2018). Culture and family: Problems and therapy. Binghamton, NY: Haworth
Weeks, G. & Treat, S. (2014). Couples in treatment: Techniques and approaches for effective practice, 2nd ed., New York: Brunner-Routledge.
Whisman, M. A., Robustelli, B. L., Beach, S. R., Snyder, D. K., & Harper, J. M. (2015). Marital discord and depression in middle-aged and older couples: Is taxon status associated with depression?. Journal of Social and Personal Relationships, 32(7), 967-973.
‌Willoughby, B. J., Hall, S. S., & Luczak, H. P. (2015). Marital paradigms: A conceptual framework for marital attitudes, values, and beliefs. Journal of Family Issues36(2), 188-211.
Zarei, E., Mirzaei, M., Sadeghifard, M. (2018). Providing a model to determine the role of communication skills and problem solving skills in preventing from mental and social damages by mediated family conflicts. Counseling Culture and Psycotherapy, 9(35), 1-26 [in Persian].
Zarei. M., & Naeimyavari. M. (2014). The Relationship between Sexual Frigidity (as a sexual disability) and Marital Conflict in Women residing in Yazd. MEJDS. 3 (3), 10-17 [in Persian].
Zargar, F., & Neshatdoust, H. (2007). Divorce incidence factors in falavarjan township. Journal of family research, 3(11), 737-749 [in Persian].
Zeidner, M., & Kloda, I. (2013). Emotional intelligence (EI), conflict resolution patterns, and relationship satisfaction: Actor and partner effects revisited. Personality and Individual Differences54(2), 278-283.