شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر تعارضات اولیه زناشویی در زوجین تازه ازدواج کرده با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 سازمان بهزیستی شهرستان میبد

4 سازمان آموزش و پرورش، آموزش و پرورش، اردکان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر تعارضات اولیه زناشویی در زوجین تازه ازدواج کرده، انجام شد. در این پژوهش توصیفی، جامعه آماری شامل مشاوران مجربی بود که در شهرستان‌های میبد و اردکان در حوزه خانواده فعالیت می‌کردند. با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 12 مشاور به‌‌عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از مدل ساختاری-تفسیری به سطح‌بندی عوامل استخراج‌شده پرداختند. یافته‌ها نشان داد عامل فضای ناخوشایند خانواده مبدأ در سطح هفتم و زیربنایی و عامل خیانت و روابط فرازناشویی در بالاترین و آخرین سطح مدل قرار می‌گیرد. نوع ساختار قدرت در خانواده در سطح ششم، عوامل ایده‌ال‌های ذهنی، مشکلات مالی و اقتصادی، ضعف زوجین در مهارت‌های زندگی و تفاوت در سبک زندگی در سطح پنجم، هویت مدرن زنان امروز و ناآگاهی از مسائل جنسی در سطح چهارم، بیماری روانی و اختلالات رفتاری یکی از زوجین و رویداد‌های دوران قبل از ازدواج (آشنایی، نامزدی، عقد) در سطح سوم و نبود عشق و محبت اولیه در سطح دوم قرار گرفت. براساس این مدل، می‌توان نتیجه گرفت فضای ناخوشایند خانواده مبدأ، مؤثرترین و زیربنایی‌ترین عامل در ایجاد تعارضات اولیه زناشویی است که بایستی در مشاوره‌های پیش از ازدواج مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors Affecting Early Marital Conflicts in Newly Married Couples with Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach

نویسندگان [English]

  • Yaser Rezapour Mirsaleh 1
  • malihe mosayebi 2
  • Zahra Khandaghi 3
  • Batool Nazemi 4
1 Department of Counseling, Faculty of Humanities & Social Sciences, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran
2 Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
3 Welfare Organization, Meybod
4 Education Organization, Ardakan
چکیده [English]

This study aims to identify and rank the factors affecting the initial marital conflicts in newly married couples. This is a descriptive study. The statistical population of this study included experienced counselors who worked as family counselor in Meybod and Ardakan City. 12 expert counselors were selected using purposeful sampling method. An interpretive structural modeling method was used to identify and rank the factors affecting the early marital conflicts. The results showed the unpleasant atmosphere of the family of origin was in the seventh and last rank and infidelity and extramarital affairs was at the highest and last rank of the model. The power structure in the family was at the sixth rank, the ideals, economic problems, low life skills and differences in lifestyle were at the fifth rank, modern women's identity and lack of awareness about sexual issues were in the fourth rank, mental illness and behavioral disorders and premarital events were in the third rank and lack of initial love was in the second rank. It can be concluded that the unpleasant atmosphere of the family of origin is the most effective and fundamental factor in creating marital conflicts among newlyweds and should be considered at the premarital counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Marital conflicts
  • Interpretive Structural Modeling