برساخت‌های شخصی فهم همسران خیانت دیده از بخشایش همسر

دوره 13، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 131-152

علیرضا رفیعی؛ مهرداد کلانتری؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست؛ حمیدرضا عریضی


خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس سنجش رابطه بین زوجین

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 141-154

غلامرضا دهشیری؛ سیده فاطمه موسوی


بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی

دوره 10، شماره 2، آبان 1393، صفحه 255-267

سیدهادی علی تبار؛ سعید قنبری؛ علی زاده محمدی؛ مجتبی حبیبی


رابطۀ احساس خصومت والدین با مشکلات درونی دانش‌آموزان با نقش میانجی مثلث‌سازی

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 257-270

مرضیه بهزادی؛ علی زاده‌محمدی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری؛ رقیه نوری‌پور لیاولی


بازنمایی معنایی طلاق توافقی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 287-304

مهری سادات موسوی


ازدواج با فرزندخوانده از منظر اصول قانون اساسی ایران

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 293-318

ماهرو غدیری؛ مهران اسماعیلی


نقش DNA در اثبات نسب

دوره 9، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 381-397

اعظم پیله؛ سیدعلی علوی قزوینی؛ علی رضیئی


وقوع طلاق در فضای مجازی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 3، تیر 1398، صفحه 411-427

محمد عادل ضیائی؛ سهیلا رستمی؛ محمد مولودی


تدوین برنامه فرزندپروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران کودکان با ناتوان هوشی

دوره 14، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 425-442

احمد شریفی اردانی؛ احمد یارمحمدیان؛ امیر قمرانی


حقوق خانواده در برابر پخش برنامه های ماهواره ای

دوره 9، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 507-523

محمد روشن؛ سیدمحمدمهدی خلیل زاده


اثربخشی آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط زناشویی بر وابستگی مهرورزانه (رمانتیک) زنان

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 529-547

عبداله جمالی؛ غلامعلی افروز؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ کیانوش زهراکار


بررسی مقدماتی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس ادراک کارآمدی جمعی خانواده در نوجوانان

دوره 11، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 531-550

لیلی پناغی؛ ایرج مختارنیا؛ فاطمه کلانتری


پویایی طلاق در ایران با تأکید بر دوره 1393-1383

دوره 16، شماره 4، 1399، صفحه 547-568

10.29252/jfr.16.4.547

حسین ملتفت؛ مصیب محبی؛ داود شهپری؛ فاطمه هاشمی