سازگاری و مشاجرات زناشویی زوجین در دوران شیوع کووید ـ19

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 561-572

10.52547/JFR.17.4.561

سعید آریاپوران؛ راضیه حاجی مرادی


ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1384

فرید مؤمن زاده؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری


نقش تحصیلات والدین در خوداثرمندی دختران و پسران نوجوان

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385

کارینه طهماسیان؛ لادن فتی


کیفیت ارتباط والد- فرزند پیش شرط تربیت دینی فرزندان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

منصوره السادات صادقی؛ علی مظاهری


رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1386

محمد محسنیان؛ سمیرا کرملو؛ آناهیتا گنجوی


تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصه در کاهش نشانه‌های اختلال سلوک کودکان

دوره 4، شماره 1، مرداد 1387

مهدیه تویسرکانی راوری؛ سیدجلال یونسی؛ مجید یوسفی لویه


عوامل مؤثر بر فرسودگی و سلامت روانی مراقبین بیمارانمبتلا به اسکیزوفرنی

دوره 4، شماره 3، بهمن 1387

نرگس چیمه؛ سیدکاظم ملکوتی؛ لیلی پناغی؛ زهره احمدآبادی؛ مرضیه نجومی؛ علی احمدی تنکابنی


رابطه پایگاه هویت و روابط ولی- فرزندی در زنان معتاد

دوره 5، شماره 3، اسفند 1388

سعید اکبری زردخانه؛ رحم خدا جوادی


ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک تحقیق کیفی

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1388

فضل ا... احمدی؛ معصومه همتی مسلک پاک؛ منیره انوشه؛ ابراهیم حاجی زاده؛ اسدا... رجب


نظام ایرانی کدگذاری مشاهده‌ای از تعاملات دو جانبه زوجین

دوره 6، شماره 3، بهمن 1389

منصوره السادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی


عوامل مؤثر در خوداثرمندی والدینی مادران کودکان 6-2 ساله

دوره 6، شماره 4، اردیبهشت 1389

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری؛ محبوبه فتح‌آبادی


تقسیم کار خانگی میان زوجین، عدالت ادراک شده از آن و رضایت زناشویی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390

کاوه قبادی؛ محسن دهقانی؛ لادن منصور؛ مریم عباسی


مقایسه باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1384

نسترن ادیب راد؛ اسماعیل مهدوی؛ مجتبی ادیب راد؛ غلامرضا دهشیری


بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم

دوره 2، شماره 3، بهمن 1385

علی زاده محمدی؛ محمود حیدری؛ غلامرضا جندقی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ غفار ملک خسروی؛ نیره السادات سعادتمند