بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی پرسشنامه مقیاس‌های روابط

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 325-352

مریم امینی فسخودی؛ عباس بخشی پور رودسری


رابطه بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی زوجین مناطق سه گانه شهر اصفهان

دوره 9، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 325-341

زهره نصیری زارچ؛ حجت الله راجی؛ غلامرضا احمدی


رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی

دوره 10، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 331-344

سمیه پورمیدانی؛ ابوالقاسم نوری؛ سیدعباس شفتی


"تمایز پرخاشگری کنشی و واکنشی در نوجوانان براساس سبک‌ فرزندپروری ادراک شده"

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 359-375

عاطفه رضایی؛ محسن دهقانی؛ محمود حیدری


مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی بر راهبردهای مقابله ای در زوجین

دوره 15، شماره 3، تیر 1398، صفحه 361-374

زهرا سهرابی؛ نیلوفر میکائیلی؛ اکبر عطادخت؛ محمد نریمانی


مبانی فقهی - حقوقی جرم انگاری تجاوز زناشویی

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 389-405

سید علیرضا میرکمالی


ارزیابی و تشخیص بالینی در زوج‌درمانی؛ تجدید نظر و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD)

دوره 12، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 413-435

رحیم بهرادفر؛ رضوان السادات جزایری؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا عابدی؛ عذرا اعتمادی؛ سید محسن فاطمی


بررسی نقش نظارت بر کاهش مشکلات رفتاری دختران 12-6 ساله مبتلا به ADHD: مقایسه خودنظارتی و نظارت مادر

دوره 9، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 451-470

لیلا چراغ ملایی؛ زهره خسروی؛ شکوه‌السادات بنی‌جمالی


تأثیر بازسازی شناختی بر مشکلات جنسی و خرده‌مقیاس‌های آن در زوجین

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 475-491

مهشید ساسان‌پور؛ گایانه شاهوردیان؛ سیداحمد احمدی


اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر کاهش پشیمانی از انتخاب همسر دانش آموزان متأهل

دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 505-518

ببی منیر قاضی؛ قدت اله عباسی؛ رمضان حسن زاده


اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار

دوره 12، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 593-612

محمد خدایاری فرد؛ سعید زندی؛ منصوره حاج حسینی؛ باقر غباری بناب


توانمندسازی زنان سرپرست‌ خانواده از طریق مشاوره گروهی، آگاه‌سازی و کارآفرینی

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1384

سیمین حسینیان؛ شهناز طباطبایی یحیی‌آبادی


بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1385

خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ علی رضا عرب نیا


تأثیر نوبت‌کاری بر رضامندی زناشویی پرستاران

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385

محمود حیدری؛ سوسن حسین پور