بررسی تأثیر آموزش تلقیح استرس (SIT) بر کاهش استرس زناشویی در زنان

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 353-365

مرضیه نیک رخ؛ کیانوش زهراکار


نقد بخشودگی خیانت زناشویی از منظر فلسفه "هم سخنی" مارتین بوبر

دوره 15، شماره 3، تیر 1398، صفحه 375-391

محمود خزائی؛ شهریار شهیدی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ رائد فریدزاده


(بررسی تفاوت اثربخشی آموزش هیجان مدار و تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین)

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 377-393

رضوان مسعود میدانچی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ کورش گودرزی؛ جواد کریمی


کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده: نقش تاب‌آوری و کارکرد خانواده مبتنی بر مدل مک مستر

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 407-421

زهرا سادات رضایی؛ محسن دهقانی؛ محمود حیدری


روابط خانوادگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیدارشناختی

دوره 12، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 437-459

زهرا عبدخدایی؛ شهریار شهیدی؛ محمد علی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ وحید نجاتی


پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی

دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1391، صفحه 441-463

علی تیموری آسفیچی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ علیرضا بخشایش


بررسی اثربخشی گروه‌درمانی براساس رویکرد واقعیت‌درمانی بر بازسازی باورهای ارتباطی در زنان شاغل متأهل شهر مشهد

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 493-509

لیلا رمزی اسلامبولی؛ احمد علیپور؛ زهره سپهری شاملو؛ حسین زارع


شناسایی و مقایسه آسیب‌های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان)

دوره 13، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 551-568

ریحانه شجاعی جشوقانی؛ سیداحمد احمدی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی


رویکرد های گوناگون نسبت به جهانی شدن حقوق زنان

دوره 12، شماره 4، خرداد 1395، صفحه 613-647

محمد تقی رفیعی؛ مجید دباغی


بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

ایمانه افخمی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم فاتحی زاده


بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری و نشانگان برونی‌سازی شده در کودکان 7 تا 9 سال

دوره 4، شماره 1، مرداد 1387

پریساسادات سیدموسوی؛ حسین نادعلی؛ سعید قنبری