نویسنده = کارینه طهماسیان
تقسیم کار خانگی میان زوجین، عدالت ادراک شده از آن و رضایت زناشویی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390

کاوه قبادی؛ محسن دهقانی؛ لادن منصور؛ مریم عباسی


تغییر ملاک‌های ازدواج در سه نسل: ارائه یک مدل زمینه‌ای مقدماتی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390

فاطمه نیک‌پرور؛ لیلی پناغی؛ محمدعلی مظاهری


بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک‌های حل تعارض

دوره 7، شماره 1، تیر 1390

لیلی پناغی؛ محسن دهقانی؛ مریم عباسی؛ سمیه محمدی؛ قیصر ملکی


بررسی اختلالات شخصیت در مردان همسرآزار شهر تبریز

دوره 7، شماره 1، تیر 1390

مجید محمود علیلو؛ بهرام صمدی راد


پدیدارشناسی تجارب مادران در زندگی با کودکانADHD

دوره 7، شماره 1، تیر 1390

حسن غریبی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ یوسف ادیب؛ جواد حاتمی؛ زلیخا قلی‌زاده


نظام ایرانی کدگذاری مشاهده‌ای از تعاملات دو جانبه زوجین

دوره 6، شماره 3، بهمن 1389

منصوره السادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی


رابطه سبک‌های والدینی با استعداد اعتیاد در فرزندان

دوره 6، شماره 3، بهمن 1389

علی زینالی؛ رقیه وحدت؛ خاور قره دینگه


بررسی سنخ‌های ارزشی و تغییرات فرهنگی در خانواده

دوره 6، شماره 3، بهمن 1389

تقی آزادارمکی؛ مصطفی ظهیری‌نیا


رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنجگانه شخصیت از منظر فردی و زوجی

دوره 6، شماره 2، آبان 1389

پریسا نیلفروشان؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ محمدرضا عابدی؛ وحید قاسمی