نویسنده = لیلی پناغی
تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران

دوره 4، شماره 2، آبان 1387

محمدباقر کجباف؛ زهره لطیفی؛ حمیدرضا پوراعتماد


تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصه در کاهش نشانه‌های اختلال سلوک کودکان

دوره 4، شماره 1، مرداد 1387

مهدیه تویسرکانی راوری؛ سیدجلال یونسی؛ مجید یوسفی لویه


بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری و نشانگان برونی‌سازی شده در کودکان 7 تا 9 سال

دوره 4، شماره 1، مرداد 1387

پریساسادات سیدموسوی؛ حسین نادعلی؛ سعید قنبری


بررسی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به موقعیت اجتماعیفرزندان در خانواده های چندهمسر

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1387

فرناز ناظرزاده کرمانی؛ نعیما محمدی؛ جواد ابراهیمی خیرآبادی


مقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آن‌ها

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1387

محمدعلی مظاهری؛ منصوره صادقی؛ محمود حیدری


رابطه بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

پروین رفیعی نیا؛ آرزو اصغری


کیفیت ارتباط والد- فرزند پیش شرط تربیت دینی فرزندان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

منصوره السادات صادقی؛ علی مظاهری


مقایسه نتایج آزمون‌های فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد کودک‌آزاری جسمی قرار گرفته‌اند با کودکان عادی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

صبا صبا خدایاری فرد؛ علیرضا عابدین؛ رخساره یکه یزداندوست؛ مه سیما پورشهریاری؛ بنفشه غرایی


بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

ایمانه افخمی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم فاتحی زاده


بررسی اثربخشی مشاوره به شیوه زوج‌ درمانی ـ رفتاری بر افسردگی دوران بارداری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

زهره بنازاده؛ ایـران باغبان؛ مریم فاتحی زاده


رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1386

محمد محسنیان؛ سمیرا کرملو؛ آناهیتا گنجوی