دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، مرداد 1389 
بررسی تغییرات رضایت زناشویی و ابعاد آن در طول چرخه زندگی خانواده: تحلیل روند

مریم عباسی؛ محسن دهقانی؛ محمدعلی مظاهری؛ فاطمه انصاری نژاد؛ زهرا فدایی؛ فاطمه نیک پرور؛ حامد یزدخواستی؛ نادر منصوری؛ زهره ابارشی


بررسی راهبردهای مقابله ای و میزان تنیدگی در مادران کودکان مبتلا به اتیسم و مقایسه آن با مادران کودکان عادی

کتایون خوشابی؛ سیده زینب فرزاد فرد؛ بابک کاکاسلطانی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ حمیدرضا نیکخواه