کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
(بررسی تفاوت اثربخشی آموزش هیجان مدار و تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین)

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 377-393

رضوان مسعود میدانچی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ کورش گودرزی؛ جواد کریمی


رابطه استفاده از رسانه های جهانی و بازاندیشی مدرن با گرایش به روابط فرازناشویی در بین زوجین شهر قروه

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 309-323

مریم عبدالملکی؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد


رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی

دوره 10، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 331-344

سمیه پورمیدانی؛ ابوالقاسم نوری؛ سیدعباس شفتی


عوامل حفاظت کننده ازدواج در افراد متأهل دارای عوامل خطر

دوره 10، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 31-45

شیدا خالدی؛ فرشته موتابی؛ تقی پورابراهیم؛ فاطمه باقریان


پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس سبک‌های عشق‌ورزی (صمیمیت، میل، تعهد) و اضطراب

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 511-527

سوسن هدایتی دانا؛ هائیده صابری


رابطه بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی زوجین مناطق سه گانه شهر اصفهان

دوره 9، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 325-341

زهره نصیری زارچ؛ حجت الله راجی؛ غلامرضا احمدی


پیش‌بینی رضایت زناشویی همسران براساس باورهای ارتباطیو مهارت‌های ارتباطی

دوره 9، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 29-44

خلیل اسماعیل‌پور؛ وجیهه خواجه؛ نفیسه مهدوی


پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی

دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1391، صفحه 441-463

علی تیموری آسفیچی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ علیرضا بخشایش


تقسیم کار خانگی میان زوجین، عدالت ادراک شده از آن و رضایت زناشویی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390

کاوه قبادی؛ محسن دهقانی؛ لادن منصور؛ مریم عباسی


بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385

هاجر ترکان؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی


تأثیر نوبت‌کاری بر رضامندی زناشویی پرستاران

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385

محمود حیدری؛ سوسن حسین پور