بررسی رابطه بین معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج و رضایت زناشویی در زنان و مردان متأهل دانشجو در تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه ملی تحقیقات جمعیتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

علی‌رغم روند رو به افزایش معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان و هم‌چنین نارضایتی‌های زناشویی در زوج‌ها در ایران، مطالعات بسیار اندکی به بررسی رابطه بین این دو پدیده پرداخته‌‌اند. این مقاله با هدف بررسی رابطه بین تجربه معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج اعم از رابطه دوستی و رابطه پیشرونده (منظور رابطه جنسی) و رضایت زناشویی تهیه شده است. این مقاله بر اساس داده‌های بخش کمی یک مطالعه‌ ترکیبی تهیه شده است که در سال 1390-1389 انجام شد.در این مقاله، 299 دانشجوی زن و مرد متأهل سنین 18 تا 40 ساله که به روش دو نمونه‌گیری مرحله‌‌ای سهمیه‌ای و خوشه‌ای در همه مقاطع تحصیلی از 7 دانشگاه منتخب در تهران اعم از دولتی و آزاد انتخاب شدند، بررسی شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه خود‌ایفایی بدون نام بود که اعتبار و روایی آن بررسی شد و پایلوت گردید.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین ضریب تأثیر روی رضایت زناشویی مربوط به میزان شناخت از همسر در بدو ازدواج می‌باشـد (001/0, P< 435/0B=) و پس از آن تجربه معاشرت‌های متعدد با جنس مخالف قبل از ازدواج است که بیشترین ضـریب تـأثیـر منفی را بـر رضایت زنـاشویـی دارد (282/0B=- ، 05/0P<).هم‌چنین تجربه معاشرت‌های متعدد به طور غیرمستقیم از طریق ناسازگاری مذهبی با همسر بر کاهش رضایت زناشویی تأثیر می‌گذارد (02/0-، 435/0* 182/0* 269/0-B=). لذا تعدد رابطه‌های قبل از ازدواج با جنس مخالف که معمولاً با انگیزه‌هایی غیر از ازدواج می‌باشند، می‌تواند تعیین‌کننده رضایت کمتر زناشویی پس از ازدواج باشد. برعکس شناخت بیشتر از خصوصیات همسر، به عنوان عامل مثبت در رضایت زناشویی می‌باشد. مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر می‌تواند به تأئید نتایج فوق کمک کند. نتایج فوق می‌تواند در اصلاح بسیاری از باورهای نادرست در بین جوانان به کار‌ آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Premarital Heterosexual Relationships and its Association with Marital Satisfaction among Married College Students in Tehran

نویسندگان [English]

 • Farideh Khalajabadi Farahani 1
 • Ali Zadeh Mohammadi 2
1 National Population Studies and Comprehensive Managemnet Institute
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Despite increasing trends towards premarital heterosexual relationships among youth and marital dissatisfaction among couples, few studies have examined the association between these two phenomena. This paper aims to assess the relationship between experience or premarital heterosexual relationships (both friendship & sexual) with marital satisfaction. This paper is based on the survey data of a mix method study conducted in 2011-2012. In this paper, 299 married college students, both males and females aged 18-40 were recruited using stratified cluster sampling from all educational levels of 7 selected universities, both private and government universities. A valid and reliable self-administered anonymous questionnaire was employed and piloted. Results of path analysis indicated that the greatest coefficient of impact on marital satisfaction is associated with knowing personality of spouse at the stage of marriage (B=0.435, P<0.001), and then the experience of multiple heterosexual relationships before marriage is another factor which had the highest negative effect on marital satisfaction (B=-0.282, p<0.05). Moreover, having multiple heterosexual relationships before marriage have an indirect effect on marital satisfaction via religious inconsistency with spouse (B=-0.269*0.182*0.435= -0.02). Hence, having multiple relat-ionships before marriage which are not intended for marriage, can determine lower marital satisfaction. In contrast, knowledge about characteristics of spouse at marriage is a positive factor in marital satisfaction. Further large scale studies are required to confirm these results. These results can be used in amending misperceptions among youth in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Premarital Heterosexual- Marital Satisfaction- Married College Students
 1. جعفری، ف. و همکاران (1384). بررسی مشکلات جنسی پسران دانشجو و عوامل مؤثر بر آن، خلاصه مقالات دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، تهران: دانشگاه شاهد.
 2. جوانمرد، ب. (1389). بررسی نقش روابط پیش از ازدواج در حفظ ثبات خانواده سالم، چکیده مقالات چهارمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
 3. خدایاری فرد، م. و دیگران (1386). رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل، فصلنامه خانواده‌پژوهی، دوره سوم، شماره 10، صص 620-611.
 4. خلج‌آبادی فراهانی، ف.، کاظمی‌پور، ش. و رحیمی، ع. (1390). گزارش نهایی طرح «تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج، رضایت زناشویی و طلاق»، مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
 5. خلج‌آبادی فراهانی، ف.، کلیلند، ج. و مهریار ا. ه. (1390). بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین دختران دانشجو در تهران، فصلنامه خانواده‌پژوهی، دوره ششم، شماره 24، صص 468-449.
 6. خلج‌آبادی فراهانی، ف.، کاظمی‌‌پور، ش. و رحیمی، ع. (1392)، بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران، فصلنامه خانواده‌پژوهی، دوره نهم، شماره 32، صص 28-7.
 7. رزمجویی، ر. (1389). بررسی میزان و نوع روابط پیش از ازدواج زوجین با رضایت زناشویی در سال‌های پس از ازدواج، چکیده مقالات چهارمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
 8. سازمان ثبت احوال، (مرداد 1391):
 9. URL: http: //www. sabteahval. ir/default. aspx?tabid=4760
 10. سازمان ثبت احوال ایران، (1391)،
 11. URL: http: //www. sabteahval. ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-t-n-90. pdf
 12. صادقی، م. (1389). الگوی تعاملی زناشویی در فرهنگ ایرانی و اثرمندی آموزش مهارت‌های مبتنی بر فرهنگ بر افزایش سازگاری زوجین ناسازگار، پایان‌نامه دکتری، رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
 13. صادقی، م. و همکاران (1389). سبک‌های همسرگزینی و سازگاری زناشویی، چکیده مقالات چهارمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
 14. قطبی، م. (1383). بررسی وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقه ساکن در منطقه دولت‌آباد در تابستان 1382، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 15. گلزاری، م. (1383). دوستی و ارتباط پایدار با جنس مخالف در نوجوانان و رابطه آن با ویژگی‌های خانوادگی، نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران، 30-28 اردیبهشت سال 1383.
 16. مرکز آمار ایران (1385). سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385.
 17. مزیانی، ه. و احمدی م. (1389). بررسی رضایت جنسی زوج‌های تهرانی، چکیده مقالات چهارمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.
 18. مومن‌زاده، ف.، مظاهری، م. و حیدری، م. (1384) ارتباطات تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی، فصلنامه خانواده‌پژوهی، سال اول، شماره 4، صص 378ـ369.
 19. میرمولایی، س. ط. و دیگران (1384). بررسی رفتارهای جنسی و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌‌های دولتی شهر تهران، خلاصه مقالات دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، تهران: دانشگاه شاهد.
 20. Brown S. L., Sanchez L. A., Nock S. L., Wright J. D., (2006). Links between premarital cohabitation and subsequent marital quality, stability, and divorce: A comparison of covenant versus standard marriages, Social Science Research, 35; 454–470.
 21. Budinski, R. A. & Frank Trovato (2005). The effect of premarital cohabitation on marital stability over the duration of marriage, Canadian Studies in Population, 32; 69-95.
 22. Bumpass, L., Martin, T, & Sweet, J. (1991). The impact of family background and early marital factors on marital disruption. Journal of Family Issues, 12; 22- 42.
 23. DeMaris, A., & Mac Donald, W. (1993). Premarital co-habitation and marital instability: A test of the un-conventionality hypothesis. Journal of Marriage and the Family, 55; 399-407.
 24. DeMaris, A., & Rao, K. (1992). Premarital cohabitation and subsequent marital stability in the United States: A reassessment. Journal of Marriage and the Family, 54; 178-190.
 25. Dush CMK & et al, (2003). The relationship between cohabitation and marital quality and stability: change across cohorts? Journal of Marriage and Family, 65; 539–549.
 26. Jose, A., Daniel O'Leary, K., Moyer, A. (2010), Does premarital cohabitation predict subsequent marital stability and marital quality? A meta-analysis, Journal of Marriage and Family, 72(1); 105-116.
 27. Kahn, J., & London, K. (1991), Premarital sex and the risk of divorce. Journal of Marriage and the Family, 53; 845-855.
 28. Khalaj abadi Farahani, F. (2008), Norms, attitude and sexual practice of female college students in Tehran, PhD Thesis, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Department of Epidemiology and Population Health, London, UK
 29. Larson, Jeffry H. & Thomas B. Holman (1994), ًPremarital predictors of marital quality and stability, Family Relations, 228-237.
 30. Manning, Wendy D. & Antwan Jones (2006). Cohabitation and marital dissolutionً, Department of Sociology & Center for Family and Demographic Research, Bowling Green State University.
 31. Mohammad K, & et al (2007). Sexual risk-taking behaviors among boys aged 15–18 years in tehran, Journal of Adolescent Health, 41; 407–414.
 32. Mohammadi MR & etal (2007). Parents’ Attitudes towards adolescent boy's reprodu-ctive health needs and practice in tehran, Iran J Psychiatry, 2; 13-24.
 33. Mohammadi MR, & et al (2006). Reproductive knowledge, attitudes and behavior among adolescent males in Tehran, Iran. Int Fam Plan Perspect; 32: 35-44.
 34. Smock, P. (2000). Cohabitationin the United States: An appraisal of research themes, findings, and implications. Annual Review of Sociology, 26, 1-20.
 35. Teachman J. (2003), Premarital sex, premarital cohabitation, and the risk of subsequent marital dissolution among women, Journal of Marriage and Family, 65 (May).