نویسنده = مریم فاتحی زاده
تعارضات همسرگزینی دختران با والدین: یک مطالعۀ پدیدارشناختی

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 551-567

10.48308/jfr.19.3.551

زهرا شفیعی؛ مریم فاتحی زاده؛ فرامرز اسنجرانی


پدیدارهای وجودی در خیانت زناشویی مردان

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 483-513

10.52547/JFR.17.3.483

موسی چوپانی؛ مریم فاتحی زاده؛ فرامرز اسنجرانی؛ آلبرتو ماریو دی کاسترو کوریا


ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه نگرش‌های انتخاب همسر دختران در آستانه ازدواج

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 315-334

لیلا شهرابی فراهانی؛ مریم فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی


بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی والدینی مادرانِ کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی‌شده

دوره 14، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 443-457

شیرین عظیمی فر؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ احمد عابدی


تأثیرات اختلال خلقی دوقطبی II مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسر: یک مطالعه کیفی

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 375-388

مصطفی عرب ورنوسفادرانی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ فاطمه بهرامی؛ رضوان‌السادات جزایری؛ امرالله ابراهیمی


اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست

دوره 13، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 423-445

محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی


بررسی تأثیر روایت‌درمانی زوجی بر عملکرد خانوادگیزوجین شهر اصفهان

دوره 4، شماره 2، آبان 1387

سولماز ربیعی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی


بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

ایمانه افخمی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم فاتحی زاده


دیدگاه دانش آموزان دبیرستانی نسبت به سهم اولیاء مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانواده

دوره 2، شماره 2، آبان 1385

احمدرضا نصراصفهانی؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ مریم فاتحی زاده؛ رحمت الله محمدی