دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، شهریور 1396 
برساخت‌های شخصی فهم همسران خیانت دیده از بخشایش همسر

صفحه 131-152

علیرضا رفیعی؛ مهرداد کلانتری؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست؛ حمیدرضا عریضی