دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، بهار 1396 
5. شناسایی و مقایسه آسیب‌های برآمده از فضای مجازی در روابط بین زوجین (مطالعه موردی در شهر اصفهان)

صفحه 551-568

ریحانه شجاعی جشوقانی؛ سیداحمد احمدی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی


7. تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق: یک پژوهش کیفی

صفحه 585-604

علی محمد رضایی؛ فرشته میرزاده کوهشاهی؛ الهام یعقوبی ترکی