غربالگری متقاضیان فرزندپذیری: مشخصه‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان بهزیستی کشور

2 مرکز مشاوره دانشگاه تهران

چکیده

علاقه‌مندی فراوانی در زمینه مطالعه و شناخت خانواده‌های فرزندپذیر ایرانی در حال شکل‌گیری است، با این حال هنوز ناشناخته‌های این حوزه در ایران فراوان است. با توجه به نیازهای متعدد برنامه‌ریزی و مداخلاتی به ویژه در حوزه مشاوره‌ فرزندپذیری، این مطالعه به بررسی مشخصه‌های متقاضیان فرزندپذیری پرداخته است. در این بررسی از روش زمینه‌یابی توصیفی بهره گرفته شده است. این پژوهش کلیه مراجعینی را دربر می‌گرفت که طی سال‌های 1393 و 1394 جهت دریافت خدمات مشاوره فرزندپذیری مراجعه کرده‌ بودند. با 411 متقاضی پذیرش فرزندخواندگی مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. از بین مراجعین، 78 درصد فرزندپذیری را به شیوه مؤسسه‌ای و 22 درصد این فرایند را به صورت غیرقانونی پیگیری کرده‌اند. زوج‌های متقاضی نابارور تقریباً نیمی از زندگی مشترک خود را صرف دریافت خدمات ناباروری کرده بودند. یافته‌ها نشان داد که فقط نزدیک 27 درصد متقاضیان از آمادگی لازم برای پذیرش فرزند برخوردارند و بیشتر آن‌ها نیازمند آمادگی بیشتر یا انصراف از ادامه روند فرزندپذیری هستند. غربالگری متقاضیان فرزندپذیری فرایندی مهم و حساس است که ارائه خدمات مشاوره‌ای این فرایند را تسهیل می‌کند، اما آن‌چه اهمیت می‌یابد زمینه بهره‌گیری از ابزار و چک‌لیست‌های استاندارد با توجه به شرایط بومی و فرهنگی موجود است.

عنوان مقاله [English]

Adoption Applicants Screening: Characteristics and Challenges

نویسندگان [English]

 • Reza Razaghi 1
 • Ala Ghapanchie 2
1 Bureau of Children & Adolescents Affairs, State Welfare Organization, Tehran
2 Counseling Center of University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Recently an increasing interest in studying and exploring the Iranian adoptive families has been evolved. Nevertheless, there are still frequent unknown factors about adoption in Iran. This study proceed to survey on characteristics of adoptive applicants due to programming and interventional needs in adoption counselling area. In this study, the descriptive survey method has been used and it involved all clients who referred to adoption counseling from March 2014 to March 2016. The clients were 411 adoptive applicants who ate-nded in semi-structured interview. Among the clients, 78% of them aimed at the adoption institutionally and 22% have followed the process illegally. Nearly half of the marriage life of infertile couples were spent to seek for infertility services. The findings indicated that nearly 27 percent of applicants are ready for adoption and other applicants require more preparation or canceling adoption process. Adoptive applicant screening process is critical and sensitive and consulting services facilitate this process; but the important point is the use of standard instrument and check-lists according to local and cultural conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adoption
 • Adoptive families
 • Adoption Counselling
 • Adoptee
 1. رزاقی، ر. (1385). فرزندپذیری. تهران: سازمان بهزیستی کشور.
 2. رزاقی، ر. (1395). خانواده‌های فرزندپذیر: ضرورتی نوین در پژوهش‌‌های حوزه رفاه اجتماعی. فصلنامه رفاه اجتماعی، 16(60)، 32-7.
 3. دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور (1391). دستورالعمل اجرایی مراقبت از کودکان بی‌سرپریت. تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور.
 4. دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور (1393). شیوه‌نامه خدمات روان‌شناختی در فرایند فرزندپذیری. تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور.
 5. یونیسف (1393). پیمان‌نامه حقوق کودک. تهران: صندوق کودکان سازمان ملل متحد.
 6. Aarts, J. W., van Empel, I. W., Boivin, J., Nelen, W. L., Kremer, J. A., & Verhaak, C. M. (2011). Relationship between quality of life and distress in infertility: a validation study of the Dutch FertiQoL. Human Reproduction, 26(5), 1112-1118.
 7. Berry, M., & Barth, R. P. (1990). A study of disrupted adoptive placements of adolescents. Child Welfare, 69(3), 209-225.
 8. Bokaie, M., Farajkhoda, T., Enjezab, B., Heidari, P., & Karimi Zarchi, M. (2012). Barriers of child adoption in infertile couples: Iranian’s views. Iranian Journal of Reproductive Medicine, 10(5), 429-434.
 9. Brodzinsky, D. M., & Schechter, M. D. (1990). The Psychology of Adoption. New York: Oxford University.
 10. Chenot, T. M., & Reifel, B. D. (2005). A Resilience-Based Model of Reunification and Reentry: Implications for Out-of-Home Care Services. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 86(2), 235-243.
 11. Children and Adolescents Office of State Welfare Organization (2012). [Implementation Guideline for Orphan Children Care]. Tehran: State Welfare Organization [in Persian].
 12. Children and Adolescents Office of State Welfare Organization (2014). [Guideline of Psychological Services in Adoption Process]. Tehran: State Welfare Organization [in Persian].
 13. Coackly, J., & Berrick, J. (2008). Research Review: In a rush to permanency: preventing adoption disruption. Child & Family Social Work, 13(1), 101-112.
 14. Dickerson, J. L., & Allen, M. (2007). Adoptive and Foster Parent Screening: A Professional Guide for Evaluations. Routledge: University of Michigan.
 15. European Society of Human Reproduction and Embryology (2014). Assisted reproductive technology and intrauterine inseminations in Europe, 2011: results generated from European registers by ESHRE. Presented at Annual Meeting of ESHRE on 2014, Munich.
 16. Festinger, T. (2002). After adoption: Dissolution or permanence? Child Welfare, 81(3), 515-533.
 17. Foli, K. J., South, S. C., & Lim, E. (2014). Maternal postadoption depression: Theory refinement through qualitative content analysis. Journal of Research in Nursing, 19(4), 303-327.
 18. Houston, D. M., & Kramer, L. A. (2008). Meeting the long-term needs of families who adopt children out of foster care: A three year follow-up study. Child Welfare, 87, 145-170.
 19. Janus, N. G. (1997). Adoption Counseling as a Professional Specialty Area for Counselors. Journal of Counseling and development, 75, 266-274.
 20. Palacios, J., & Brodzinsky, D. (2010). Adoption research: Trends, topics, and outcomes. International Journal of Behavioral Development, 34, 270-284.
 21. Razaghi, R. (2006). [Adoption]. Tehran: State Welfare Organization [in Persian].
 22. Razaghi, R. (2016). [Adoptive families: Necessity for Research in Social Welfare]. Journal of Social Welfare, 16(60), 7-32 [in Persian].
 23. Rycus, J., Freundlich, M., Hughes, R., Keefer, B., & Oakes, E. (2006). Confronting barriers to adoption success. Family Court Review, 44(2), 210-230.
 24. Salzer, L. (2006). Adoption after Infertility. In: Covington, S., & Hammer Burns (Eds.). Infertility Counseling. UK: Cambridge University.
 25. Schofield, G., & Beek, M. (2005). Risk and Resilience in Long-Term Foster-Care. British Journal of Social Work, 35, 1-19.
 26. UNICEF (2014). Convention on the Rights of the Child. Tehran: United Nations International Children's Emergency Fund [in Persian].
 27. Yassini, S. M., Taghavi Shavazi, M., & Taghavi Shavazi, N. (2012). Factors associated with adoption acceptance rate from the view point of infertile couples. Iranian Journal of Reproductive Medicine, 10(5), 413-418.