دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، اسفند 1394 
مقایسه نگرش به روابط فرازناشویی و جهت‌گیری مذهبی کاربران و غیرکاربران شبکه اجتماعی‌ فیس‌بوک

صفحه 297-308

سیدهادی سیدعلی تبار؛ مینو پورآوری؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ زینب محمد علی پور


مقایسه استرس مادران کودکان پیش‌دبستانی با و بدون ناتوانی هوشی

صفحه 367-383

قربان همتی علمدارلو؛ ستاره شجاعی؛ غلامرضا دهشیری؛ محمدمهدی تیموری آسفیچی؛ محمدصادق ارجمندی