کلیدواژه‌ها = زوجین
بررسی نقش عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی انتخاب همسر در زوجین تازه ازدواج‌کرده یا در شرف ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

10.48308/jfr.2024.230691.1550

میترا خاطری؛ رضا فلاح چای؛ عبدالوهاب سماوی


سنجش مقایسه‌ای درک زوجین از حریم خصوصی و درک قانون‌گذار در قانون مدنی ایران

دوره 18، شماره 4، 1401، صفحه 623-639

10.48308/JFR.18.4.623

لیلا بهمنی؛ باقر طالبی دارابی؛ منصوره زارعان


رابطه میان سبک‌های دفاعی وکیفیت ارتباط زوجین در خانواده: نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 247-263

10.48308/jfr.18.2.247

ماریه هاشمی تنگستانی؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ علی محمد رضایی


ضمان قهری ناشی از سرایت ویروس کرونا در رابطه میان زوجین

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 423-438

10.52547/JFR.17.3.423

حسن شاه ملک پور؛ رضا دریائی


میزان آسیب های ناشی از خیانت زناشویی زوجین

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 81-98

10.52547/jfr.17.1.81

یاسمن سرمدی؛ خدابخش احمدی


ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس سبک شنیداری زوجین در نمونه ایرانی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-38

سمیه پورمیدانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سید اسماعیل هاشمی؛ ذبیح اله عباسپور


اثربخشی مشاوره زوجی مبتنی بر مدل سرخوردگی کایزر بر کاهش سرخوردگی زناشویی زوجین

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 183-199

نگار بهمنی؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده


رابطه استفاده از رسانه های جهانی و بازاندیشی مدرن با گرایش به روابط فرازناشویی در بین زوجین شهر قروه

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 309-323

مریم عبدالملکی؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد


تأثیر بازسازی شناختی بر مشکلات جنسی و خرده‌مقیاس‌های آن در زوجین

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 475-491

مهشید ساسان‌پور؛ گایانه شاهوردیان؛ سیداحمد احمدی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری در رابطه جنسی

دوره 6، شماره 4، اردیبهشت 1389

محمود حیدری؛ خدیجه زال‌پور؛ اعظم مولائی


بررسی تأثیر روایت‌درمانی زوجی بر عملکرد خانوادگیزوجین شهر اصفهان

دوره 4، شماره 2، آبان 1387

سولماز ربیعی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی


بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

ایمانه افخمی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم فاتحی زاده