دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهار 1393 
1. پدیدارشناسی تجربیات مادران درخواست‌کننده رحم جایگزین

صفحه 401-421

حمیدرضا صادقی؛ حکیمه ملک‌احمدی؛ عظیمه السادات عبدالهی


2. بررسی مبانی فقهی و حقوقی تدوین حق مالی نحله

صفحه 423-450

محمدرسول آهنگران؛ زهره نقاش‌زاده


3. مقایسه رابطه با خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور

صفحه 451-474

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


4. تأثیر بازسازی شناختی بر مشکلات جنسی و خرده‌مقیاس‌های آن در زوجین

صفحه 475-491

مهشید ساسان‌پور؛ گایانه شاهوردیان؛ سیداحمد احمدی


7. اثربخشی آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط زناشویی بر وابستگی مهرورزانه (رمانتیک) زنان

صفحه 529-547

عبداله جمالی؛ غلامعلی افروز؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ کیانوش زهراکار