دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393 
پدیدارشناسی تجربیات مادران درخواست‌کننده رحم جایگزین

صفحه 401-421

حمیدرضا صادقی؛ حکیمه ملک‌احمدی؛ عظیمه السادات عبدالهی


مقایسه رابطه با خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور

صفحه 451-474

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


اثربخشی آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط زناشویی بر وابستگی مهرورزانه (رمانتیک) زنان

صفحه 529-547

عبداله جمالی؛ غلامعلی افروز؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ کیانوش زهراکار