کلیدواژه‌ها = پایایی
اعتباریابی پرسشنامه ما بودن در افراد متأهل ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.48308/jfr.2024.234977.1715

عبدالمالک افشانی؛ ناصر یوسفی


ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه نگرش‌های انتخاب همسر دختران در آستانه ازدواج

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 315-334

لیلا شهرابی فراهانی؛ مریم فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی


بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی پرسشنامه مقیاس‌های روابط

دوره 11، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 325-352

مریم امینی فسخودی؛ عباس بخشی پور رودسری


تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده

دوره 11، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 87-101

سیده لیلا بحری؛ نوراله محمدی


بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک‌های حل تعارض

دوره 7، شماره 1، تیر 1390

لیلی پناغی؛ محسن دهقانی؛ مریم عباسی؛ سمیه محمدی؛ قیصر ملکی


بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامهافسردگی کودکان (CDI)

دوره 5، شماره 2، مهر 1388

غلامرضا دهشیری؛ محمود نجفی؛ منصوره شیخی؛ مجتبی حبیبی‌عسگرآباد