کلیدواژه‌ها = سازگاری زناشویی
سازگاری و مشاجرات زناشویی زوجین در دوران شیوع کووید ـ19

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 561-572

10.52547/JFR.17.4.561

سعید آریاپوران؛ راضیه حاجی مرادی


رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی با واسطه گری ترس از صمیمیت در متاهلین

دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 467-486

حامد سیفی زاده؛ حسن زارعی محمود آبادی؛ علیرضا بخشایش


مقایسه ارتباط با خانواده همسر در زنان و مردان متأهل ایرانی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 7-32

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


مقایسه رابطه با خانواده همسر در دو گروه افراد راضی و ناراضی از ارتباط مذکور

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 451-474

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی


تأثیر زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر سازگاری زناشویی

دوره 8، شماره 1، تیر 1391

مریم سادات ضیاءالحق؛ حسین حسن‌آبادی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی؛ مرتضی مدرس غروی


رابطه میان تمایزیافتگی خود و هوش هیجانی در متقاضیان طلاق

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1386

محمد محسنیان؛ سمیرا کرملو؛ آناهیتا گنجوی


بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1385

خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ علی رضا عرب نیا


ارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1384

فرید مؤمن زاده؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری