نویسنده = حمیدرضا پوراعتماد
اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

راضیه خرم‌آبادی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری؛ محسن دهقانی؛ صنم باقریان خسروشاهی


بررسی راهبردهای مقابله ای و میزان تنیدگی در مادران کودکان مبتلا به اتیسم و مقایسه آن با مادران کودکان عادی

دوره 6، شماره 1، مرداد 1389

کتایون خوشابی؛ سیده زینب فرزاد فرد؛ بابک کاکاسلطانی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ حمیدرضا نیکخواه


مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با مادران کودکان بهنجار

دوره 5، شماره 3، اسفند 1388

راضیه خرم‌آبادی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ کارینه طهماسیان؛ نرگس چیمه


تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران

دوره 4، شماره 2، آبان 1387

محمدباقر کجباف؛ زهره لطیفی؛ حمیدرضا پوراعتماد


مشکلات و نیازهای مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک: یک پژوهش کیفی

دوره 3، شماره 3، اسفند 1386

نرگس چیمه؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ راضیه خرم آبادی


تفاوت هوشبهر هیجانی مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته ناایمن

دوره 3، شماره 2، آذر 1386

زهرا یوحنایی؛ محمدعلی مظاهری؛ حمیدرضا پوراعتماد


راهبردهای مقابله‌ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1386

نیلوفر جلالی مقدم؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ بهرام صالح صدق پور؛ کتایون خوشابی؛ نرگس چیمه


بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم

دوره 2، شماره 3، بهمن 1385

علی زاده محمدی؛ محمود حیدری؛ غلامرضا جندقی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ غفار ملک خسروی؛ نیره السادات سعادتمند


رابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر

دوره 1، شماره 2، شهریور 1384

محمود حیدری؛ محمدعلی مظاهری؛ حمیدرضا پوراعتماد