متناسب‌سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پِرما به منظور بهبود بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان کم‌شنوا و والدین آنها

سیدحسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 355-370

https://doi.org/10.48308/jfr.18.2.355

آموزش خانواده به خانواده: مبانی نظری و نمونه کاربردی خانواده دارای کودکان سندروم داون

مهدی رصافیانی؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ ساحل همتی؛ اصغر دادخواه؛ رباب صحاف؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ محمد عاشوری؛ روح ا.. حاجی زاده دامغانی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391