نویسنده = محمد عاشوری
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی روان‌شناختی شکوفایی بر بخشش در مادران دانش‌آموزان کم‌شنوا

دوره 19، شماره 2، 1402، صفحه 255-270

10.48308/JFR.19.2.255

سیدحسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر


متناسب‌سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پِرما به منظور بهبود بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان کم‌شنوا و والدین آنها

دوره 18، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 355-370

10.48308/jfr.18.2.355

سیدحسین سیادتیان آرانی؛ محمد عاشوری؛ سالار فرامرزی؛ قاسم نوروزی؛ لیندا جی اسپنسر


مقایسه‌ اثربخشی فیلیال‌تراپی و تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب ‌شنوایی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 117-136

10.52547/jfr.17.1.117

معصومه یزدانی پور؛ محمد عاشوری؛ احمد عابدی


آموزش خانواده به خانواده: مبانی نظری و نمونه کاربردی خانواده دارای کودکان سندروم داون

دوره 8، شماره 2، مهر 1391

مهدی رصافیانی؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ ساحل همتی؛ اصغر دادخواه؛ رباب صحاف؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ محمد عاشوری؛ روح ا.. حاجی زاده دامغانی