دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1391 
معناداری اثربخشی آموزش والدین کودکان نافرمان بر روش‌های فرزندپروری مادران و مشکلات رفتاری کودکان

صفحه 373-390

حمیده حاجی سیدرضی؛ منوچهر ازخوش؛ کارینه طهماسیان؛ مریم بیات؛ اکبر بیگلریان


پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی

صفحه 441-463

علی تیموری آسفیچی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ علیرضا بخشایش