دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر 1388 
بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامهافسردگی کودکان (CDI)

غلامرضا دهشیری؛ محمود نجفی؛ منصوره شیخی؛ مجتبی حبیبی‌عسگرآباد


نقش سبک‌های تربیتی والدین در شکل‌گیری انواع خودها وفاصله بین آن‌ها در فرزندان

منصوره‌السادات صادقی؛ فاطمه انصاری‌نژاد؛ زهرا فدایی؛ شرمین روبن‌زاده؛ سیدمحسن ابراهیمی