دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، زمستان 1386 
2. تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه

حمیدطاهر نشاط دوست؛ حسینعلی مهرابی؛ مهرداد کلانتری؛ حسن پالاهنگ؛ ایرج سلطانی


5. مقایسه سبک دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و خصیصه اضطراب در مادران کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی و سالم

مصطفی ذوالفقاری مطلق؛ علیرضا جزایری؛ محمدعلی مظاهری؛ کتایون خوشابی؛ مسعود کریملو