کلیدواژه‌ها = نوجوانان
تعارضات عمده نوجوانان ایرانی با والدین در پاندمی کووید 19

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 385-406

10.52547/JFR.17.3.385

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی


رفتارهای پرخطر شایع و عوامل خانوادگی مؤثر بر آن از دیدگاه نوجوانان: یک پژوهش کیفی

دوره 10، شماره 2، آبان 1393، صفحه 217-233

الهه آتش‌ نفس؛ راهب قربانی؛ سیدموسی طباطبایی؛ حسین عبدوس؛ سمیه عباس‌پور؛ علیرضا محمودیان


رابطه بین افسردگی نوجوانان با نشانه‌های متناظر در آزمون ترسیم درخت

دوره 7، 1/1، شهریور 1390

فاطمه نیکزاد یادگار؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


نقش تحصیلات والدین در خوداثرمندی دختران و پسران نوجوان

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385

کارینه طهماسیان؛ لادن فتی