کلیدواژه‌ها = اضطراب
مقایسه‌ اثربخشی فیلیال‌تراپی و تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب ‌شنوایی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 117-136

10.52547/jfr.17.1.117

معصومه یزدانی پور؛ محمد عاشوری؛ احمد عابدی


رابطه اضطراب کرونا در مادران با تعامل والد-کودک و پرخاشگری کودکان در ایام قرنطینه

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 139-154

پرستو شیرزادی؛ نرگس امینی شیرازی؛ زهرا اصغرپور لشکامی


پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس سبک‌های عشق‌ورزی (صمیمیت، میل، تعهد) و اضطراب

دوره 10، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 511-527

سوسن هدایتی دانا؛ هائیده صابری


اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر بهبود سلامت عمومی مادران کودکان اتیستیک

دوره 7، شماره 3، اسفند 1390

راضیه خرم‌آبادی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری؛ محسن دهقانی؛ صنم باقریان خسروشاهی


بررسی احساس تمایل و تقصیر با استرس، افسردگی و اضطراب متقاضیان طلاق در شهرهای اصفهان و اراک

دوره 4، شماره 3، بهمن 1387

حامد یزدخواستی؛ نادر منصوری؛ علی زاده محمدی؛ زهره احمدآبادی


مقایسه نتایج آزمون‌های فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد کودک‌آزاری جسمی قرار گرفته‌اند با کودکان عادی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386

صبا صبا خدایاری فرد؛ علیرضا عابدین؛ رخساره یکه یزداندوست؛ مه سیما پورشهریاری؛ بنفشه غرایی