نویسنده = علی زاده محمدی
پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر اساس صفات تاریک شخصیت و الگوهای ارتباطی زوجین در افراد متاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.48308/jfr.2024.233400.1648

علی قاسمی شیخ طبقی؛ علی زاده محمدی


تعارضات عمده نوجوانان ایرانی با والدین در پاندمی کووید 19

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 385-406

10.52547/JFR.17.3.385

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی